Adresa: HARMÓNIA SLNIEČKO , Vrbická 2072/13, 03101 Liptovský Mikuláš 

IČO: 50452321

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000005125347860 / kód banky: 0900

(Slovenská sporiteľňa , a.s.)

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25563

semináre , kurzy a pobyty

jún 2020 | 16,00 - 20,00
Miesto: Anaháta o.z., Hviezdoslavova 22, 960 01 Zvolen kapacita: 16
cena: 38,-
Cena obsahuje skriptá :) vajíčka sú zabezpečené
jún 2020 I 8:30 - 18:00
12,30 - 13,30 obed
Miesto: Anaháta o.z., Hviezdoslavova 22, 960 01 Zvolen
Cena: 100 €
6 júna 2020 |8,00 - 17,30
obedňajšia prestávka 12,00-13,00
Miesto: Harmónia sebarozvoja, Hradbová 11, Košice Cena: 100 €
5.6.2020 | 17,00 - 20,00-20,30
Harmónia centrum sebarozvoja, Hradbová 11, Košice
cena: 38,-
Cena obsahuje skriptá :) vajíčka sú zabezpečené