semináre , kurzy a pobyty

Milé žienky a milí muži - pre Vaše žienky,
poďte s nami na zážitkový týždeň na ostrov večnej Jari - Tenerife ,,Zimné ženské radovánky "
Tento ženský zážitkový oddych je na precítenie radosti srdca, zastavenia sa, načerpania novej životnej sily, na oddych od myslenia ale zároveň práca na sebe. Je určený pre zamestnané, vyťažené ženy, ktoré...

Miesto: Yoga House, Bratislava Začiatok: 1.februára 2020 I od 14:00 do 19:00
Koniec: 2.februára 2020 I od 9:00 do 13:00
Cena: 100 €
Kapacita: 13
Voľné miesta

Pozývame ťa, milá Ženička, do tajuplného spoločenstva ženského kruhu, bezpečného spoločenstva žien, kde ťa čaká priestor pre teba samú a tvoj rozvoj, pre tvoju cestu. Po tisíce rokov sa ženy schádzali, aby si odovzdávali ženskú múdrosť, aby sa učili o ženskej sile, o posvätnosti ženského tela a jeho cyklov. Aby v "ženskom klane" našli svoje korene,...

11.-12.októbra 2019
11. októbera | 16:00 - 20:00
12. október | 8:00 - 11:00
Miesto: Lotos Yoga štúdio Šafárikova 2, Rožňava Cena: 100 €
Kapacita: 12
Voľné miesta: 12

MUDr. Monika Síčová je zakladateľkou mohendžodára. Mohendžodáro Vám umožní prijať Vašu ženskú intuíciu a silu, objavíte vlastné kúzlo. Aktivuje energiu panvového dna a cez srdce ju rozvádza do celého tela. Harmonizuje hormonálny systém ozdravuje a spevňuje panvové dno. Podporuje ženskosť, sebaúctu, láskavosť, vonkajšiu a vnútornú ženskú krásu.

Poďte spolu s nami "ochutnať" atmosféru Makarskej riviéry a zažiť 8 dní aktívneho oddychu pri mori
29.-30. jún 2019
Miesto: Yoga Creativ, Michalovce
Začiatok: 29.06.2019 | 16:00 - 20:00
Koniec: 30.06.2019 | 8:00 - 11:00
Cena: 100 €
Kapacita: 15
Voľné miesta: 4