hodváb

Ručne maľovanú šatka alebo šál namaľujem 1 ks do dvoch týždňov.