Opakovacie lekcie

27.02.2023

začíname 27. februára 2023

  • PO: 27. február 6.13.20. 27. marec 2023 od 18,00
  • ST: 1. 8.15.22. 29. marec /2023 od 18,00
  • PI: 3.10.17.24. 31. marec /2023 od 18,00

Ďalšie informácie na registráciu nájdeš tu