Tantra jóga vnútorná sila

Milá ženička, pozývame ŤA do sveta ŽENSTVA. Je to práve pre ženy, ktoré potrebujú načerpať ženskú energiu.

Semináre sú vytvorené ako:

dochádzkový štvormesačný kurz

https://www.mirunka.sk/l/mohendzodaro-stvormesacny-kurz-v-lipt-mikulasi/

víkendový seminár

https://www.mirunka.sk/l/vikendovy-pobyt-mohendzodara-i/

týždenný seminár

https://www.mirunka.sk/l/clanok-s-tipmi-pre-upravu-textov4/


Vyber si formu, ktorá Ti najlepšie vyhovuje.

Tantra jóga - Mohendžodáro je skoncipovaná na vrátenie sa do svojej VNÚTORNEJ SILY.  Je to vprvomrade zážitkový, intenzívny seminár ktorého témou bude spojenie sa s divoškou, s matkou Zemou - ukotvenie sa, spojenie sa s archetypom krásky , ošklivky - prijatie vlastného tela, spojenie sa s archetypom kňažky (múdrej ženy), čarodejky - meditácia lona, spojenie s archetypom kráľovná - práca s emóciami, hysterky - explózia na dennom poriadku a s archetypom milenky - láska, milovanie samej seba, prostitutky - odpojenie od zmyslov, od tela, ďalej nás čaká liečenie nášho lona, starých a nedokončených vzťahov, esencia muža a ženy, jemný a vedomý dotyk.

Tantra jóga vnútorná sila k sebe je zameraná na spojenie tela a duše, na uvoľnenie sa do svojej energie, na plynutie a byť prúdom života ako vo vnútri tak vonku. Ženský kruh je priestorom, ktorý máš sama pre seba, pre svoj dych. Je priestor pre vlastné spoznávanie a zdieľania v bezpečnom kruhu iných žien. Ženský kruh je miesto, ktoré podporuje tvoju ženskosť, jemnosť ale aj silu, tvoju jedinečnosť a krásu. Ženský kruh pomáha lieči vzťahy medzi ženami. Pomáha nám byť v spojení so svojimi ženskými kvalitami ako je citlivosť, hĺbka, emócie. V kruhu žien sa môžeš uvoľniť a byť naozaj sama sebou, dotknúť sa aspektu bohyne, ktorá žije v každej žene.

Nájdeš v sebe hravosť malého šťastného dievčatka, nájdeš v sebe ženu krásku, divošku, kňažku, kráľovnú, milenku. Budeš tancovať pre seba, spájať sa s matkou zemou, pracovať s dynamikou panvového dna, spevňovať ho, meditovať, relaxovať. Vyskúšaš si aj svoju tvorivosť a kreativitu.
Keď je žena šťastná je šťastná celá rodina, to šťastie prináša žena so svojho vnútra, toto nekúpiš, toto sa dá len zažiť.Čo Ťa v kruhu čaká?

- ženské asány - Mohendžodáro - tanra joga pre ženy

- relaxačné a dýchacie techniky

- meditácie v tanci a pohybe, OSHO meditácie

- vedomá práca s telom, liečenie

- vedomý dotyk

- spontánny tanec a uvoľňovacie techniky

- katarzné techniky

- vedené meditácie a vizualizácie

- práca s rodovou líniou matky

- ženské archetypy

- vzájomné zdieľanie a podpora

- archetypálne konštalácie

Program je zameraný: na spevnenie panvového dna, uvedomenie si svojho lona, jeho pocítenie, na spojenie sa so svojou vnútornou ženou, na rozprúdenie sexuálnej energie, na rozvádzanie sexuálnej energie do celého tela, na zharmonizovanie energetických centier, na prácu s dychom, aspekty ženy. Je obohatený o bioenergetické cvičenia. Program bude poprepletaný tancom, hovorenými a Oshovými meditáciami.

Skúsenosti žien

https://www.mirunka.sk/skusenosti-zien/


registrácia

kde? kedy? 

Mohendžodárom - tantra jóga pre ženy Ťa budú sprevádzať Mirunka a KatkaMoc sa na Vás tešíme

Mirunka a Katkatešíme sa na Vás

mohendžodáro

Divoška sa skrýva v každej z nás. Robíš veci jednoducho, z radosti a spontánne. Žiješ vtedy viac v tele, cítiš ho a prežívaš okamihy všetkými jeho časťami. Prináša ťa to do prítomnosti, stávaš sa sebou... To je kúzlo. Objavíš opäť v sebe DIVOŠKU odviažeš sa a necháš ju vyjsť na povrch. Divoška je hlboko v tebe , vo vnútri, túžiš po nej, je to tvoj domov, patríš k nej. Ak je žena spojená so svojou divokosťou, je to na nej vidieť. Sála z nej život. Rozumie svojmu srdcu, svojim vášňam. Divoška je zdrojom, svetlom, nocou, temnotou, svitaním. Je vôňou mokrej zeme. Ona hrmí pri neprávostiach. Ona je tá, kvôli ktorej opúšťame domov, aby sme ju hľadali. K nej sa domov vraciame. Ona je tým, čo nás ženie ďalej, aj keď si myslíme, že žiadna cesta už ďalej nevedie. Ona je zdrojom našich nápadov a podnetov.

Žena Kráska prináša krásu je tvojím poslaním. Vníma a pestuje krásu svojho tela, svojej duše i všade navôkol. Uctieva svoje telo ako dar, rešpektuje ho. Mnohé ženy vnímajú krásu ako ženskú slabosť a povrchnosť, alebo sú nespokojné so svojím vzhľadom. Dnes sa žena vie vrátiť k svojej prirodzenosti, k žene Kráske. Rozvíjať vzťah k svojmu telu, láskyplne ho prijímam. Cítiť sa zdravo a plne vo svojom tele, počúvať ho. ,,Výraz vlastnej hodnoty a lásku k sebe prenášam do svojich vzťahov. Som teraz a tu na zemi, fyzicky prítomná, spojená so zemou i vesmírom. Cítim sa byť ženou. Cítim sa bezpečne vo svojom tele, som uvoľnená, otvorená. Telo vnímam ako vstupnú bránu do duchovného sveta."


Žena Kňažka vchádza hlboko do seba, do svojho ticha. Múdrosť čerpá zo svojho vnútra. Dáva si priestor a čas na rozjímanie. Viem, že len vtedy uvidí a pochopí uvedomenie si, ktoré život cez situácie prináša. Je spojená so svojou vnútornou silou, vyššou múdrosťou, ktorá jediná vyjaví pravdu o mojej ceste. Keď sa v tichu chaos rozostúpi, svojím jasným okom zachytím poznanie v jeho jednoduchosti. Hovorí o dôsledkoch mojich činností. O navráteniu k vnútornému zdroju. O zodpovednosti za vedenie vlastného života. ,,Čakám s otvoreným srdcom, vítam a prijímam znamenia. Len ja sa rozhodujem, ja volím ďalšie kroky a prijímam plnú zodpovednosť za svoj život. Konkrétne riešenia odovzdávam. Púšťam sa po prúde, verím Vesmíru i Matke Zemi, že je o mňa postarané, ako aj o ostatných. Zostávam sama so sebou, verná svojim túžbam. Vidím ich ako stúpajú k nebu podporované zámerom všeobecného dobra a rešpektovania vyššieho vedenia. Všetko je tak, ako má byť. Verím a tým podporujem i vieru v seba."

Žena Kráľovná vie prežívať svoje emócie a preberá za ne zodpovednosť. Hravosť je zdrojom jej vášne a tvorivosti. Vyjadruje pravdu, žije pravdu. Sú tienisté stránky ženy, keď obviňuje iných za veci, ktoré nevie spracovať, nerozumie tomu, čo sa deje a prečo sú všetci proti nej, nerozumie, čo sa deje, veď je dobrá a ona je uväznená vo svojom vnútri. Čo naozaj cíti. Emócie delí na dobré a zlé. A tie zlé sú predsa zakázané. Dusí sa v sebe. Potom, keď je toho veľa, všetko sa vyrúti von a stáva sa Hysterkou. Tá hysterka, ktorú neznáša na iných ženách. Len ona pomôže Herečke vojsť do emócie až na kosť. Len ona rozdúcha vášeň a tvorivosť. Keď toto žena prežije vedome stáva sa chápajúcou a láskavou. Oslobodí svoju životnú energiu pochovanú kdesi v útrobách. Vie vyjadriť to, čo potrebuje. Prijíma zodpovednosť za emócie, uvedomuje si svoju slabosť a tým je silná.

Žena Milenka vie prežívať vášeň, vie sa odovzdať mužovi a prijať láskyplné muža.Má aj tienisté stránka a to je hra na lásku, niečo za niečo, vydobýja si, žobroní a ovláda muža sexom, urobíš... alebo ,, dá" a je neprítomná pri milovaní, všetko predstiera a možno ani nevie, čo je to vášeň lebo je od svojho tela odpojená. Žena je s mužom len preto, aby nebola sama a nech je spokojný a aby ma mal rád...., tak sa podvoľuje ale necíti nič. Je čas vrátiť sa k prirodzenej milenke, k sebe, k svojmu telu, k intimite srdcu, len cez lásku sa všetko zhojí. S láskou príjme svoje telo, s láskou sa otvorí, neposudzuje hlavou, len prežíva a prijíma. A tak sa intimita môže liečiť. Žena v sebaláske sa môže uvoľniť a odovzdať. Láska je bezodná, len ju pije , vlieva sa do tela a vyviera von z každučkého póru. Milenka otvára svoje srdce, prijíma cez lásku, cez srdce muža, odovzdáva sa do náručia, miluje celým svojím srdcom svojho muža. Miluje pre lásku samu seba je milujúca, je milovaná. Je slobodná a nezávislá. Žije úprimný vzťah k svojmu telu, k svojim potrebám. Vie sa odovzdať a vie povedať aj nie. Vie prijať situácie, tak ako sú a nechcieť ich za každú cenu meniť.....