Žena a mesačný cyklus

23.07.2019
 

Trojjediný Bohyňa symbolicky poukazuje na fázy v živote ženy

Žena a mesačný cyklus

V lunárnom cyklu začína lunárny mesiac novomesiace, kedy sa z temnoty rodí nový mesiac, ktorý dorastá až do splnu a cúva až do ďalšieho novu.

Jednotlivé fázy mesiaca tak pôsobí na planétu Zem rôznym spôsobom či už fyzicky, ovplyvňujúce treba výšku prílivu a odlivu, alebo energeticky či na iných úrovniach.

Mesiac obieha okolo Zeme zároveň s tým, ako sa Zem otáča (preto taky vidíme stále rovnakú stranu Mesiaca).

Mesiac je teda priamo prepojený so Zemou.

Žena je tiež prepojená so Zemou a so zemským princípom, s Matkou Zemou a teda aj s jej Mesiacom.

Rovnako ako v stredu Zeme sa nachádza zemské jadro, v pomyselnom strede ženského tela sa nachádza maternica, kde sa koncentruje a uchováva energie. Taoisti nazývajú túto oblasť tela spodnej či dolnej Tan Tien, čo doslovne znamená "červené miesto", "zdroj elixíru", "more chi" alebo jednoducho "energetické centrum".

Vo chvíli, keď sa z dievčaťa stáva žena - kedy dostane svoju prvú menštruáciu - žena svojím menštruačným cyklom stáva cyklická.

Mesačné - menštruačný cyklus ženy má vlastne podobné fázy ako lunárny cyklus. Najskôr začne dozrievať vajíčko a táto fáza rastu kulminuje v dobe ovulácie. Pokiaľ nedôjde k oplodneniu, potom vajíčko odchádza spolu s menštruačnou krvou.

Menštruačný cyklus žien je často zladený s novoluním a splnom, čo sú takzvané body obratu. Ak nastane ovulácia v čase splnu a menštruácie v dobe novu, potom hovoríme o cykle bieleho mesiace.

Pokiaľ naopak nastane ovulácia v čase novolunia a menštruácie v dobe splnu, hovoríme o cykle červeného mesiaca.

Vo svojej knihe Červený mesiac Miranda Gray, britská spisovateľka a umelkyňa, vysvetľuje, ako sa počas menštruačného cyklu striedajú rôzne aspekty a archetypy ženstva.

Keď si žena uvedomí, že v rôznych fázach svojho cyklu chce niečo iné, pomôže jej to uvedomiť si, že vlastne môže mať všetko, pokiaľ to bude chcieť v tej správnej chvíli a nezasekne sa potom v energiu niečoho, čo sa jej napríklad práve nevydarilo a proste pôjde ďalej a počká si na iné obdobie, na ďalší cyklus.

Miranda Gray spája každú časť menštruačného cyklu s ženskými archetypy - fáza predovulačnej charakterizuje aspekt Panny, ovuláciu predstavuje archetyp Matky, fáza predmenštruačný je fázou Kúzelníčka (Čarodejnica, Kňažka) a v menštruácii sa žena prejavuje ako Baba (Vědma, Múdra žena).

Podobné aspekty sa objavujú aj v systéme Tantrajóga pre ženy - cvičenie Mohenžodáro, https://www.mirunka.sk/l/mohendzodaro-a-asany/len sú inak pomenované a inak zoradené a objavujú sa buď vo vyjadrení individuálnych, alebo v kozmickom prepojení s celkom. Základným posunom v týchto štyroch aspektoch, ktoré sú dosť zjavné, je posun zo svetla, z prejaveného, ​​vedomého, fyzického či materiálneho do tmy, do neprejaveného, ​​nevedomého, emočného a duchovného. Týmto usporiadaním vlastne prechádzame z dynamickej a mimo nasmerované energie Panny a Matky do zvnútornenie energie Čarodejnice a Múdre ženy.


  Panna oheň
fáza predovulačná - v tomto aspekte žena vníma svoje telo po období menštruácie úplne nanovo - čisto - cíti obnovený zdroj energie svojho tela - je to obdobie, v ktorom najviac zo všetkých uvedomujeme krásu svojho tela a súvisí s obdobím dospievania, kedy sa dievča mení v ženu a prijíma svoju ženskú cyklickosť s tým, ako prijíma svoju menštruáciu (bloky na tejto úrovni potom môžu súvisieť s traumami vzniknutými v tejto dobe as neprijatím svojho tela a zároveň s neprijatím svojej sexuality - je to obdobie, kedy si žena uvedomuje svoju silu, ktorá pramení z jej lona, ​​svoju sexuálnu silu a ak sa ju naučia transformovať a využívať, cíti sa plná radosti, vitality, cíti sa sebavedome, sebaisto a všeobecne pociťuje aj nárast fyzickej energie aj mentálnych a rozumových schopností - v tomto energetickom vzorci je žena otvorená, spoločenská, dynamická, sebaistá, sústredená, odhodlaná a nezávislá, - v energiu Panny má žena takú mladistvú bezstarostnú náladu a hravo všetko zvláda, pretože pociťuje silu svojej sexuálnej energie, ktorá jej však nezatemňuje rozum - keď si žena uvedomí, že jej sila spočíva v prijatí svojho tela a svojej sexuality ako jej prirodzené súčasti, potom v sebe podporuje svoju ženskosť - niekedy môže ale rozum prevládnuť a žena sa dostáva skôr do mužského prejavu sily a racionálneho uvažovania.


Matka voda

fáza ovulačná - V energiu tohto archetypu sa žena posúva vyššie - do svojho srdca a napĺňa sa do tej miery, že otvára svoje srdce a cíti láskyplnú a nežnú energiu, ktorú je schopná dávať aj ostatným - je to obdobie, v ktorom si žena uvedomuje prepojenie s prúdom života, s prírodou a dokáže vnímať hlboké prepojenie na tejto úrovni s celou Zemou a pokiaľ sama cíti dôveru a podporu Matky Zeme a poťažmo aj svoje vlastné matky (i svojich predkov), je schopná naplno precítiť ženskú silu rodenie, ktorá umožňuje ženám dať Dar života. - v tomto archetypu sa teda žena prejavuje ako milujúci a dávajúci a tiež ošetrujúce a tvoriaci, pretože plody jej života môžu byť aj výtvory, projekty, realizácie nápadov, do ktorých investujem svoju starostlivosť. - na to, aby srdce mohlo byť otvorené a prúdila do neho oživujúci sila z ženského lona, ​​je potreba precítiť hlbokú vďačnosť a lásku a tiež výživu, ktorú žena dostáva prepojením so Zemou as hlbokou múdrosťou, ktorú načerpala vo svojom vlastnom živote svojimi skúsenosťami a prežitky , ale aj s dávnou múdrosťou predkov (matky) a silou prírody (matky Zeme). Iba tak je žena schopná dávať lásku a starostlivosť iným. Iba keď sa spojí sama so sebou a bude starať aj o seba a podporovať svoju vlastnú radosť zo života a pôjde si za svojím.


Kúzelnica - čarodejka - kňažka

fáza predmenštruačná - energia stúpa zo srdca hore a žena sa obracia dovnútra, do seba - otvára sa intuície a podporuje vnútorný zrak či vnútorné vhľad, vnútorný hlas či napojenie na univerzálne Pravdu (jasnovidění, jasnosluchu, jasnovědění) - ak žena dôveruje svojim vlastným pocitom a dovolí si ponoriť sa do seba, môže pociťovať obrovské množstvo inšpirácie a tvorivého vyjadrenia - dochádza k posunu energie hore cez krčnú čakru do tretieho oka a žena má možnosť vhľadu a introspekcie - pochopenie univerzálny Pravdy a prepojenie s vesmírom, s Nebom a so Zemou, s inštinkty prírody - žena zároveň pociťuje silu svojej sexuálnej energie, ktorá je intenzívna a vášnivo zmyselná až erotická a telesná, keď si dovolí prijať to ako jej súčasť a pocítia práve to prepojenie so Zemou, pocíti svoju vlastnú silu a uvedomenie seba samého - svoje Pravé ja, svoje skutočné túžby a priania vo spirituálnej a duchovnej rovine. Vo fyzickej rovine si potom dovoľuje tieto priania vysloviť a zrealizovať.


Múdra žena - vedma - starena

fáza menštruácie

- energia tohto archetypu je takou zastrešujúca, lebo sa v ňom prepájajú všetky predchádzajúce a dochádza k plnému energetickému prepojenie - k plnému prejavenie prepojenosti Nebo a Zem, k plnému napojenie na svoje Vyššie ja či Pravé ja- žena má potrebu stiahnuť sa do seba a silne vníma svoje energetické, duchovné, spirituálne potreby a úlohy a preto je to obdobie introspekcie, hľadanie odpovedí a nachádzanie indícií k tomu, čo naozaj chce a cíti prepojenosť so Všetkým, s prírodou okolo- žena sa otvára prapôvodným inštinktom a silne prežíva emócie a túžia po hlbokých zážitkoch lásky na sprituální úrovni- žena je vedená k tomu, aby počúvala svojmu telu, ktoré pociťuje úbytok fyzickej energie a dynamiky a je skôr vláčne a povolené- žena je viac nad vecou, ​​doslova sa jej nechce zaoberať sa každodennými malichernosťami, ale na druhej strane je schopná vnímať prepojenie medzi vedomým a nevedomým, medzi vnútorným a vonkajším, medzi minulosťou a budúcnosťou a udržuje ju to v prítomnosti- ak tento archetyp dominuje, prejavuje sa tendencia žiť v snoch a fantáziách.