Sedem Duchovných Zákonov Úspechu VI.

06.07.2017

Sedem Duchovných Zákonov Úspech

VI. Zákon ,,nepripútanosti"

V odpútanosti spočíva múdrosť neistoty... v múdrosti neistoty tkvie oslobodenie od minulosti, od toho, čo človek pozná a čo pre neho väzením nazývaným podmienenosť minulosti.

Prejavom našej ochoty vykročiť do neznáma a vstúpiť do poľa všetkých možností je pokorné odovzdanie sa tvorivej mysli, ktorá diriguje vesmírny tanec.

Šiestym duchovným zákonom úspechu je Zákon nepripútanosti. Zákon nepripútanosti hovorí, že k tomu, aby sa vo fyzikálnom vesmíre čohokoľvek dosiahli, musíme sa zbaviť pripútanosti k danej veci. Neznamená to, že by sme sa mali vzdať svojho úmyslu utvárať svoje priania. Neopustíme úmysel ani svoje priania. Vzdáme sa ale pripútanosti k výsledku.

Tento akt je veľmi mocný. V okamžiku, keď sa zriekneme svojej pripútanosti k výsledku a skombinovali by sme toto odpútanie súčasne s jednobodovým úmyslom, dosiahneme to, po čom túžime. Cez odpútanie sa dosiahne všetko, pretože odpútanie sa zakladá na bezvýhradnej viere v silu nášho pravého Ja.

Naproti tomu pripútanosť vychádza zo strachu a neistoty - a potreby bezpečia je výsledkom našej neznalosti pravého Ja. Zdrojom bohatstva, hojnosti a všetkého, čo existuje vo fyzickom svete, je ono Ja; je to vedomie, ktoré vie, ako naplniť akúkoľvek potrebu. Všetko ostatné je jednoduchým symbolom - autá, domy, bankovky, šaty, lietadlá. Symboly sú pominuteľné; vznikajú a zanikajú, prichádzajú a odchádzajú.

Pripútanosť pramení z chudoby vedomia, lebo sa vždy vzťahuje len na symboly. Odpútanie je synonymom pre bohatstvo vedomia, pretože tam, kde je odpútanosť, je aj sloboda k tvoreniu. Len z odpútania vychádza radosť a smiech. Potom i symboly bohatstva prichádzajú bez námahy a spontánne.

Aby sa človek dostal k takejto skúsenosti, musí byť najprv dobre ukotvený v múdrosti neistoty. V neistote nájdeme slobodu ku stvorenie všetkého, čoho sa nám zachce.

Ľudia sa neustále naháňajú po zabezpečení a pritom hľadanie bezpečia je v skutočnosti veľmi pominuteľná záležitosť. Dokonca i pripútanosť k peniazom je znakom neistoty. Možno, že si poviete: ,,Keby som mal toľko a toľko peňazí, bol by som zabezpečený. Bol by som finančne nezávislý a mohol by som ísť na dôchodok a venovať sa veciam, ktoré by som naozaj chcel." Ale to sa nikdy takto nestane - nikdy. Pre tých, ktorí sa snažia dosiahnuť zabezpečenie, honba trvá celý život, bez toho aby mali kedy pocit, že ho dosiahli. Stále sa im zdá, že im niečo uniká - je to preto, že bezpečie nikdy nie je len otázkou peňazí. Pripútanosť k peniazom bude vždycky vytvárať pocit neistoty a nedostatočného zabezpečenia bez ohľadu na to, koľko peňazí bude mať dotyčný človek v banke. Skutočnosť je taká, že mnohí z bohatých ľudí patria práve medzi tých, ktorí trpia najväčším pocitom nedostatočného zabezpečenia.

Usilovanie o zabezpečenie je ilúzia. Usilovanie o zabezpečenie a istotu je v skutočnosti pripútanosť k tomu, čo poznáme. A čo je to čo poznáme? Je to minulosť. Známe nie je nič iné, než väzenie nazývané podmienená minulosťou. Nemá v sebe žiadny vývoj. A kde nie je vývoj, ja tam stagnácia, neusporiadanosť a chátranie.

Neistota je oproti tomu úrodnou pôdou čistej tvorivosti a slobody. Neistota znamená vstupovať v každom okamihu života do neznáma. Neznámo je poľom všetkých možností, je stále čerstvé, neustále nové, vždy otvorené stvorenie novo prejaveného.

Upustite od svojej pripútanosti ku neznámemu, vykročte do neznáma a tak vstúpite do poľa všetkých možností. Znamená to. Že každý okamžik života vám bude pripadať vzrušením, dobrodružstvom a tajomstvom.

Každý deň sa môžete rozhliadať na poli možností, aké vzrušujúce udalosti pre vás naskytnú. Keď zažívate neistotu - ste na správnej ceste - takže sa nevzdávajte. Nie je treba aby ste mali dokonalú predstavu o tom, čo bude robiť nasledujúci týždeň či rok, pretože keď takúto predstavu máte, rigidne sa na ňu upnete, uzatvoríte si celú škálu možností.

Jednou z charakteristických polí je nekonečná kolerácia. Pole vie koordinovať nekonečné množstvo priestoročasových udalostí tak, aby ich výsledkom bol žiadúci výstup. Ak je ale pripútaný, vaše úmysly sú uväznené v rigidnom myšlienkovom rámci a vy strácate pružnosť, tvorivosť a spontánnosť, čo sú kvality vlastného poľa všetkých možností. Pripútanosť so sebou nesie zmrazenie prianí do tvrdého rámca, ktorý prekáža celému procesu tvorenia.

Zákon nepripútanosti sa nevylučuje so Zákonom úmyslu a priania - teda so stanovením cieľov. Budete mať stále v úmysle ísť určitým smerom, teda stále máte určitý cieľ. Medzi bodom A a bodom B je ale nekonečné množstvo možností. Ak je vo vašom smerovaní neistota, umožňuje vám to ľubovoľne momente zmeniť smer, pokiaľ by ste našli vyšší ideál alebo niečo, čo vás viac potiahne.

Zákon nepripútanosti urýchľuje celý evolučný proces. Akonáhle tento zákon pochopíte, prestanete cítiť potrebu násilných riešení. Keď sa nejaký problém snažíte za každú cenu vyriešiť, vytvárate tým len ďalší problém. Ak zameriate svoju pozornosť na neistotu a stanete sa nestranným pozorovateľom, potom sa riešenie, ktoré sa objaví, niečím úžasným a vzrušujúcim.

Tento stav bdelej pozornosti - stav pripravenosti v prítomnom okamžiku. Ak ste pripravený, možnosti sa naskytnú a riešenie sa spontánne objaví.

Výsledkom je šťastie. Šťastie nie je nič iného než pripravenosť a jej stretnutie s príležitosťou.

Praktické uplatnenie zákona ,,nepripútanosti"

  1. Dnešok venujem odpútaniu. Doprajem sebe i všetkým v mojom okolí, aby mohli byť takí, akí sú a slobodne sa prejaviť. Nebudem neústupne uplatňovať svoj názor na to, ako by sa mali veci diať. Nebudem usilovať o riešenie problémov za každú cenu a vyvolávať tak nové problémy. Od všetkého, čoho sa zúčastním, zostanem odpútaný.
  2. Dnes sa zameriam na neistotu ako na základnú zložku svojej skúsenosti. Budem ochotný akceptovať neistotu a tým dôjde ku spontánnemu vyriešeniu problémov; toto riešenie vzíde zo zmätku, neporiadku a chaosu. Čím väčšia nepatrná neistota, tým bezpodmienejšie sa budem cítiť, pretože neistota je mojou cestou ku slobode. Svoju istotu a bezpečie nájdem prostredníctvom múdrosti neistoty.
  3. Vstúpim do poľa všetkých možností a budem očakávať vzrušujúce udalosti, ktoré sa dostavia ako odpoveď na moju otvorenosť voči nekonečným možnostiam. Akonáhle vkročím do poľa všetkých možností, budem zakúšať radosť, dobrodružstvo a záhady a tajomstvá života.

ZDROJ: Deepak Chopra Sedem Duchovných Zákonov Úspech