reflexná terapia baran, lev, strelec

06.03.2019

Baran - hlava

Znamenie Baran má na starosti hlavu a v trigóne (program "Nové hodiny Slovenov") pôsobí spolu so znameniami Lev, ktorý ovláda srdce a Strelec, ktorý ovláda stehná a bedrové kĺby.

Baran - hlava

Hlava je naše centrum, z ktorého riadime celý náš život, naše rozhodnutia, všetky pohnútky, postoje. Z hlavy vychádza signál, čo chceme urobiť, povedať, na čo práve myslíme. Rozhoduje o tom, ako sa správame k druhým, k celkovému okoliu, aké názory v hlave pripustíme, ktoré podávame ďalej. Má dve hlavné časti a to rozum a cit. Keď sa rozhodujeme k čomukoľvek, či už niečo riešiť, niečo povedať, alebo chceme niečo vykonať malo by to byť rozhodnutie z citu. To, čo prvotne cítime, to by sme mali vykonať, zrealizovať. A práve rozum použijeme na to, ako uskutočniť to, čo vychádza z nášho citu, čo skutočne vnútorne cítime. Hlavu máme na to, aby sme ju pekne vedeli používať v živote tvorivo na riešenie rôznych problémov, na uskutočňovanie rôznych dejov v živote, ktoré nás stretajú, aby sme rozmýšľali nad tým, ako komu niečo pekné povedať, alebo ako to povedať, aby to bolo ku pomoci. Dôležité je používať hlavu v láske, v tvorivosti a v dobrote, zamerať sa na to pekné. Práve hlavou máme hľadať ako môžeme čo najlepšie uskutočniť naše cítenie, ako najkrajšie povedať človeku o niečom čo mu má pomôcť, alebo ho potešiť, keď sa nám nedarí v niečom, hlavou hľadáme neustále možnosti ako by sme to najlepšie urobili. Hlava je náš nástroj, ktorý každodenne používame v tvorivosti na riadenie celého nášho života a všetkého, čo s naším životom súvisí. Ak prestaneme hlavičku používať tvorivo a začneme ju zaťažovať napr. mudrovaním, alebo rozmýšľaním ako sa čo nedá, aké je všetko zlé, vtedy hlavičku veľmi zaťažujeme a prichádzajú problémy (či už krúženie, alebo bolesti). Preto pokúste sa používať svoju hlavičku v každom momente tvorivo a ku pomoci, skúste riadiť svoj život ku Svetlu. Nech každý váš impulz, každý signál z hlavy sa zachvieva v čistote a v láske.

Lev - srdce

Srdiečko predstavuje našu lásku. Koľko vieme dať z našej lásky okoliu, dávame skutočne našu lásku do všetkého s čím sa stretávame, do všetkých postojov, myšlienok, konania? Mali by sme robiť to, čo nám hovorí naše srdce, ktoré najlepšie vie, čo je dobré a čo zlé. Hovorí nám o tom, ako sa vieme ostatným otvoriť, ako im vieme prejaviť naše city a lásku. Lásku netreba len mať, ale ju aj dávať. Všetka láska je v našom srdci, preto nenechajme ju tam zavretú a použime ju ďalej k sprostredkovávaniu, k niečomu peknému, zdravému, čo pomáha nám, ale aj druhým. Skúsme vo všetkom vidieť to pekné, pomoc a všetko riešiť, ku všetkému pristupovať s láskou. Ak sa začneme hnevať (hovorí sa aj "srdiť"), nechceme sprostredkovávať lásku, držíme ju vo vnútri, vtedy nastávajú so srdiečkom komplikácie. Otvorte svoje srdiečka a podeľte sa so svojou láskou so všetkými, zmeňte svoj hnev na opravdivú, úprimnú lásku, ktorá je plná radosti a plynie celým naším vnútrom a aj okolím.

Strelec - stehná, bedrové kĺby

Stehná a bedrové kĺby sú pohyb, nepredstavujú len pohyb fyzický, ale aj náš duchovný pohyb. Najdôležitejší je náš duchovný pohyb, ktorý ovplyvňuje aj pohyb fyzický. Duchovný pohyb je naša neustála každodenná snaha ísť cestou ku Svetlu, snaha o čistotu, lásku v každom našom postoji, reči, konaní, v myšlienkach. Naša cesta má byť plná impulzov, hľadania toho správneho. Ľudský duch by mal byť neustále v pohybe, hľadať čo môže spraviť niečo pekné, tvorivé, ako niečo zdokonaliť, vylepšiť. Keď ukončí jednu prácu, alebo nejaký dej, ide na ďalší, do ktorého môže dať impulz, vytvoriť niečo pekné. Nemali by sme ustrnúť, ale stále byť v strehu, v bdelosti a keď dokončíme niečo, hľadáme zase iné, čo by sme mohli zdokonaliť, v čom by sme mohli pomôcť, do čoho by sme mohli vložiť niečo svoje a tým byť ku pomoci. Snažíme sa využiť každú chvíľu v našom živote, aby sme ju mohli prežiť čo najlepšie. Ak tento pohyb v sebe máme, stehná a kĺby sú v poriadku, ale ak začneme sebe, alebo ostatným v pohybe brániť, vtedy nastávajú s fyzickým pohybom problémy (môžu nás bolieť stehná, kĺby, alebo nastane blokovanie kĺbov, niekedy sa nemôžeme ani pohnúť). A toto všetko je vtedy, keď pohybu bránime sebe - napr. "To nezvládnem, ja sa už nezmením, nikdy to nedokážem..." Správne je, ak k sebe pristupujeme tvorivo, tak, aby náš duchovný pohyb bol podporený, pochválime sa vnútorne, že to zvládneme, že sme šikovní, aby sme mohli smerovať ďalej, čiže ideme stále ďalej a nezastavujeme sa netvorivosťou. To isté platí vo vzťahu k ostatným, ktorých sa snažíme podporiť, pekne ich usmerniť správnou cestou, pochváliť ich, aby mohli vo svojom pohybe plynule ísť. Ak lámeme nad niekým palicu, že on je už taký, nezmení sa, nedokáže to, tak v tomto prípade bránime v pohybe iným a tiež nastávajú potom u nás komplikácie so stehnami a kĺbmi. Snažte sa udržať v pohybe, ktorý smeruje ku Svetielku a k tvorivosti, hľadajte neustále čo môžete spraviť niečo pekné a osožné pre svoju cestu ku Svetlu.

Prajem vám, aby ste vedeli svoj život riadiť s láskou a čistotou, aby ste vedeli otvoriť svoje srdiečka a ďalej sprostredkovávať to pekné z nich a toto všetko neustále používajte vo svojom živote, v každom impulze, nezastavujte sa a choďte tvorivo vpred ku Svetlu.

Reflexná terapia

Ak chceme dať do poriadku hlavu, aby sme vedeli správne riadiť všetko vo svojom živote, tak si premasírujeme všetky prsty na chodidlách. Najprv všetky prsty zahrejeme tak, že palcami na ruke trieme aj zhora aj zdola prsty na nohách. Postupne masírujeme, od palca až k malíčku, každý prst zo všetkých strán - z bokov, spredu, zozadu a aj vrch prstu. Snažíme sa palcom ruky prejsť cez všetky body na prstoch aj na ľavom, aj pravom chodidle. Ďalej môžeme každý prst vykrúžiť a ponaťahovať.

Aby sme vedeli sprostredkovávať lásku do nášho okolia, premasírujeme srdce. Bod srdca sa nachádza tesne bod hlavným kĺbom palca. Tento bod masírujeme na každom chodidle zboku z vnútornej strany a to palcom hore-dole.

Svoj pohyb môžeme podporiť masírovaním stehna a bedrového kĺbu. Pri stehnách platí opäť zákon podobnosti, ktorý sme už spomínali. Ruka predstavuje nohu, čiže keď nás bolí stehno masírujeme si ruku zo všetkých strán v oblasti od lakťa po rameno (ľavé stehno predstavuje ľavá ruka a pravé pravá ruka). Bedrový kĺb má na chodidle svoj bod asi 1 cm pod bodom kolena, je to mäkké miesto v jamke pri päte zboku vonkajšej strany (ľavý kĺb má bod na ľavom chodidle, pravý na pravom chodidle).

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk

https://yaspis.sk/?q=01-05-reflexna-terapia