Panvové dno II.

12.07.2017
Ženskosť ženy spočíva v starostlivosti o panvové dno, o pevnosť svalov v panve. Týmto svalom sa hovorí aj svaly lásky. Obzvlášť je dôležitá pevnosť svalov u žien. Zoskupenie svalov je tvorené troma vrstvami svalov, ktoré držia celé vnútro. Najhlbšia vrstva vedie od prednej časti ku kostrči a krížovej kosti.
Prostredná vrstva vedie v prednej časti panvy medzi sedacími kosťami.
Posledná vrstva je sval perineatálny a sval v tvare osmičky.
Svalové vlákna sa tak vzájomne krížia a tvoria pevné a elastické panvové dno.
Cez panvové dno máme mnoho zážitkov v telesnej, emocionálnej a aj energetickej rovine.
Všetko je úzko prepojené a vzájomne a výrazne sa ovplyvňujú.

Jedným z dobrých cvikov je cvik z jogy most.

Dvíhanie panvy je napohľad jednoduchý cvik, ktorý zvládne každá žena bez výhovoriek. V skutočnosti však pri ňom dochádza k nepretržitému napätiu svalstva na zadku, pričom chrbát nie je až tak veľmi namáhaný.

Správne prevedenie

Pokrčte kolená a chodidlá položte na zem. Ruky nechajte voľne pozdĺž tela. S výdychom pomaly zdvíhajte panvu hore k stropu tak, aby ramená, boky a kolená tvorili priamku. S nádychom potom vráťte zadok späť na podložku. Panvu zdvíhajte do výšky 20-25 cm.