Gayatri mantra

30.07.2018

Mantra pre rozpustenie negatívnej karmy
Gájatrí mantra je považovaná za vrcholnú z védických mantier
a jej pôvod spájaný so samotným počiatkom Času.
Jej sila a pôsobnosť sa premieta v mnohých dimenziách ...
Gájatrí mantra je mnoho tisíc rokov stará a veľmi silná védska mantra. Slúži na rozpúšťanie negatívne karmy. Ochraňuje, očisťuje (tiež potravu) a vedie k osvieteniu.
Je dobré spievať ju trikrát alebo lepšie deväťkrát denne. Gájatrí možno tiež spievať s džapamálou (ružencom o 108 korálkách). Možno ju recitovať ľubovoľne často. Dôležité je, aby bol počet recitáciou deliteľný tromi.
Gájatrí mantra je považovaná za vrcholnú z védických mantier a jej pôvod spájaný so samotným počiatkom Času. Jej sila a pôsobnosť sa premieta v mnohých dimenziách a jej univerzálna energia bola po tisícročia majákom a inšpiráciou pre nespočetné množstvo generácií. Táto mantra adresuje aspekt Svetla, "Slnko vedomie", večného zdroje nášho bytia (Savita).
Gájatrí mantra nám pomôže prežiariť, harmonizovať a naplniť svetlom všetky zložky našej bytosti. Pomôže nám otvoriť naše srdce i myseľ ich večnému žiariacemu zdrojmi. Jej opakovanie dodáva zdravie, životnú silu, vitalitu a očisťuje myseľ a intelekt.

Óm Bhur Bhuvaha Suvaha
Tath Savithur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath

(Óm bhúr buvah suvaha
tat savitúr varénjam
bhargó dévasja dhímahi
dhíjó jónah pračódajáth)

Meditujte o ÓM, božskom prazvuku, z ktorého povstali tri ríše, hrubá zemská, jemnejšia éterická a najjemnejšie nebeská (Bhuri bhuvah svah).
Uctievajte (varénjam) najvyššie neopísateľné božské Bytie (tat), tvorivú, životodarnú silu, ktorá sa prejavuje aj v slnku (savitur).
Meditujte (dhímahi) o žiarivom (bhargó) svetlo (dévasja) Božím, ktoré zničia všetku tmu, všetku nevedomosť a všetky necnosti.
Ó Bože, vrúcne ťa prosíme (Jonah pračódaját), nech Tvoje svetlo osvieti našu myseľ (DHI)


Více zde: https://www.mojiandele.cz/mantry/gayatri-mantra-/