Frekvencie

20.06.2019

Solfeggio frekvencie

Zvuk je mocný nástroj, ktorý ovplyvňuje štruktúru živej bytosti pozitívnym spôsobom.

Dnes viac, ako kedykoľvek pred tým, sa do popredia dostáva muzikoterapia a liečenie zvukom. Hudba a zvuk môžu byť veľmi silné a transformačné nástroje pre ľudské telo a dušu. Nie však súčasná hudobná produkcia, ktorá je atonálna, nech už ide o akýkoľvek hudobný štýl. Naša súčasná hudobná stupnica je mierne mimo rozsah pôvodnej starovekej synchronizácie, nakoľko pôvodne používané "A 417 Hz" bolo nahradené v r.1939 frekvenciou 440 Hz (výška ladiaceho tónu).

Originálne staroveké Solfeggio frekvencie majú schopnosť premeniť život zázračným spôsobom. Zmenky o nich siahajú do staroveku, keď boli súčasťou gregoriánskych chorálov, počas náboženských obradov. Ich partitúry však okolo r. 1050 záhadne zmizli a sú, pravdepodobne navždy, stratené. Tieto spevy pozostávajú zo zvláštnych tónov, ktoré, spievané latinčine, majú ohromnú duchovnú silu. Prenikajú hlboko do podvedomia a veľmi silno podporujú liečenie a transformáciu. Pôvodné Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov (DO - 396 Hz, RE - 417 Hz, MI - 528 Hz, FA - 639 Hz, SOL - 741 Hz, LA - 852 Hz), ktoré boli použité pre vytvorenie starovekej hudobnej stupnice. Významný podiel na tom, že k nim pribudli ďalšie tri frekvencie (174 Hz, 285 Hz, 963 Hz) má Dr. Leonard G. Horowitz a po pridaní k pôvodným šiestim vytvoril tri ideálne trojice.

Medzi Solfeggio frekvenciami existujú zaujímavé matematické vzťahy. Rozdiel medzi tromi prvými, druhými a tretími frekvenciami v kruhu je 111 Hz.

285 - 174 = 111 396 - 285 = 111

528 - 417 = 111 639 - 528 = 111

852 - 741 = 111 963 - 852 = 111

174, 417, 741 sú vrcholy trojuholníka, tak ako aj 285, 528, 852 a 369,639,963.

Všetky tieto frekvencie sú založené na princípe "zlatého rezu". Ich číselné súčty sú 3, 6 alebo 9 a sú deliteľné 3, to znamená, že sú pre organizmus harmonické a liečivé. Je možné ich ľubovoľne v akomkoľvek počte navzájom kombinovať (súčet akýchkoľvek týchto frekvencií je tiež deliteľný 3) a skúmať tak rôzne účinky ich pôsobenia.

174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3

417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3

741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3


285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6

528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6

852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6


396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9

639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9

963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

Tak, ako existujú matematické vzťahy medzi týmito frekvenciami, existujú aj vzťahy týchto frekvencií k životne dôležitým funkciám orgánov tela, až po úroveň DNA. Jedna z Solfeggio frekvencií 528 Hz je známa tiež ako "Zázrak (Miracle) ", pretože má schopnosť liečiť a opravovať DNA v tele. Je to frekvencia kmitočtu DNA a je používaná aj pri biochemických procesoch. "528 cyklov za sekundu, je doslova jadrom tvorivých frekvencií prírody. Je to láska. ", hovorí významný lekársky výskumník Dr. Leonard G. Horowitz.

Moderná veda až teraz začína prichádzať na to, čo už pred stáročiami naši predkovia vedeli - že všetko okolo ( a vrátane) nás, je v stave vibrácií. Každý orgán, každá bunka vibruje (prijíma a vydáva frekvenciu). Emócia a mentálne stavy majú tiež svoje rezonančné frekvencie. Na týchto poznatkoch je založená podstata sily a účinku spirituálnej hudby a spevu. Keď je teda živý organizmus vystavený pôsobeniu liečivých frekvencií, začne rezonovať v rovnakom rytme a vytvára sa v ňom pocit zodpovedajúci danému kmitočtu, čo sa následne prejaví aj na fyzickej úrovni.

Známe sú tiež výsledky laboratórnych testovaní vody po pôsobení Solfeggio frekvencií. Zistilo sa, že takto zharmonizovaná voda vytvárala nádherne usporiadané šesťuholníkové kryštály, ktoré obsahovali minerálne látky v optimálnej rovnováhe.

Keďže ľudské telo je zložené zo 70 - 80% vody (telesných tekutín), pôsobia Solfeggio frekvencie aj na vodu obsiahnutú v tele, zlepšujú jej kvalitu a tým aj všetky telesné funkcie a stavy, ktoré sú na vode závislé.


Charakteristika frekvencií:

174 Hz - bezpečie a láska:

Najnižší z tónov, pôsobí ako prirodzené anestetikum. Dokáže zmierniť a odstrániť bolesť fyzicky aj energeticky. Frekvencia 174Hz dáva orgánom pocit bezpečia a lásky a motivuje ich tak lepšiemu fungovaniu.

285 Hz - reštrukturalizácia poškodených orgánov:

Tento tón je užitočný pri liečbe rán, poranení, popálenín a akýchkoľvek poškodených tkanív. Napomáha dostať tkanivo do svojej pôvodnej podoby. Ovplyvňuje energetický systém a podvedomie tak, aby brali poškodený orgán ako zdravý a napomáhali tak jeho reštrukturalizácii.

DO - 396 Hz - Oslobodzuje od pocitov od viny a strachu, realizácia cieľov, sila, energia:

Predstavuje veľmi silné magnetické pole. Používa sa ako prostriedok pre realizáciu cieľov, dáva silu dosiahnuť ho. Dokáže očistiť a odstrániť pocit viny, ktorý často predstavuje jednu zo základných prekážok (obranný mechanizmus podvedomia) k realizácii cieľa a umožňuje dosiahnuť ho čo možno najpriamejšou cestou. Takisto táto frekvencia môže byť použitá ako prostriedok uzemnenia, prebudenia, vytriezvenia a návratu k realite. Používa sa tiež pri energetickej práci s prvou čakrou a čarami chodidiel a kolien.

RE - 417 Hz - Návrat do situácie, uľahčenie zmien, tvorivý potenciál, rezonancia empatie:

Čistí traumatické zážitky a vymazáva deštruktívne vplyvy minulých udalostí. Môže byť použitý na čistenie obmedzujúcich dojmov, ktoré sú brzdou životných zmien a dosiahnutia cieľov. Táto frekvencia povzbudzuje telesné bunky, pomáha využívať tvorivý potenciál. Používa sa tiež pri energetickej práci s druhou čakrou.

MI - 528 Hz - Transformácia, zázraky , oprava DNA, láska, skúsenosť, osvietenie:

Opravuje a transformuje poškodenú DNA, čím podporuje liečenie, nárast životnej energie, jasnosť mysle, vedomia, prebudenie kreativity, nastolenie hlbokého vnútorného mieru, otvorenie srdca láske. Tón MI tiež otvára človeka hlbokým duchovným skúsenostiam a duchovnému osvieteniu. Používa sa tiež pri energetickej práci s treťou čakrou.

FA - 639 Hz - Súdržnosť a vzťahy, porozumenie, tolerancia, láska:

Táto frekvencia umožňuje vytvorenie harmonickej spoločnosti a harmonických medziľudských vzťahov. Je možné ju použiť pre riešenie problémových vzťahov ( v rodine, medzi partnermi, priateľmi), alebo sociálnych problémov. V spojení s bunkovými procesmi tón FA sa používa na podporu bunky pre komunikáciu s okolím. Táto frekvencia zvyšuje komunikáciu, porozumenie, toleranciu a lásku. Môže tiež byť tiež použitá pre komunikáciu s paralelnými svetmi alebo duchovnými sférami. Používa sa tiež pri energetickej práci so štvrtou čakrou.

SOL - 741 Hz - Vyjadrenie, riešenie, čistota, stabilita, duchovno:

Tento tón čistí bunky od toxínov, jeho pravidelné používanie inšpiruje a vedie k zdravšiemu spôsobu života, zmenám v jedálničku orientáciou na zdravé potraviny. Tiež čistí bunky z rôznych druhov elektromagnetického žiarenia. Je možné ho aplikovať na odstránenie vírusových, bakteriálnych a hubových infekcií. Tiež nás táto frekvencia vedie k čistote, stabilite a duchovnu v živote. Používa sa tiež pri energetickej práci s piatou čakrou.

LA - 852 Hz - Prehĺbenie intuície, návrat k Jednote:

Tón LA je priamo napojený na princíp svetla ako najvyššiu formu bioenergie. Používa sa na otvorenie sa komunikácii s Univerzom, navodenie theta hladiny pri meditáciách, práci s podvedomím a otvorenie sa duchovným zážitkom. Čo sa týka bunkových procesov, táto frekvencia umožňuje bunky transformovať sa na vyššiu úroveň. Používa sa tiež pri energetickej práci so šiestou čakrou.

963 Hz - spojenie s Jednotou, Duchom:

Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Spája so Svetlom a Duchom, umožňuje návrat k Jednote. Prácou s touto frekvenciou pracujeme s epifýzou, malou žľazou v strede mozgu, ktorá je spojivom medzi fyzickým a duchovným svetom. Ak je prebudená, človek dokáže vidieť ponad čas a priestor, zvyšuje svoju frekvenciu a pohybuje sa k vyššiemu vedomiu. V epifýze sa nachádza majstrovská bunka, v ktorej sú uložené programy získané na genetickej úrovni od našich predkov (zabudovaná genetická pamäť). Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Používa sa tiež pri energetickej práci so siedmou čakrou.