Sedem Duchovných Zákonov Úspech V.

05.07.2017

Sedem Duchovných Zákonov Úspech

V. Zákon ,,úmyslu a priania"

Neoddeliteľnou súčasťou každého úmyslu a priania je i mechanizmus, ktorým sa tento úmysel či prianie naplňuje...úmysel a prianie v poli čistej potenciality majú nekonečnú organizačnú silu. A keď úmysel vložíme do úrodnej pôdy čistej potenciality, spustíme túto organizujúcu silu a ona pre nás začne pracovať.

Piatym duchovným zákonom úspechu je Zákon úmyslu a priania. Tento zákon vychádza zo skutočnosti, že energia a informácie existujú všade v prírode. Na úrovni kvantového poľa neexistuje v skutočnosti nič iné než práve energia a informácia. Kvantové pole je pole číreho vedomia a čistej potenciality. Toto pole je ovplyvňované úmyslom a vedomím.

Kvet, dúha, strom, steblo trávy aj ľudské telo sú energia a informáciami. Jediný rozdiel medzi vami a stromom spočíva v informačnom a energetickom obsahu vašich tiel.

V schéme prírody má človek výsadné postavenie medzi všetkými druhmi. Máme nervový systém, ktorý má kapacitu uvedomovať si energetický a informačný obsah miestneho pola, z neho povstáva vaše fyzické telo. My toto telo prežívame prostredníctvom myšlienok, pocitov, emócií, prianí, spomienok, inštinktov, sklonov a presvedčenia. Toto isté pole objektívne prežívame ako fyzické telo - a prostredníctvom fyzického tela prežívame toto pole ako hmotný svet. Všetko je to ale pritom jedno a to isté.

Naše telo nie je oddelené od tela vesmíru, lebo na kvantovej mechanickej úrovni nie je možné definovať žiadne pevné hranice. Môžeme vedome meniť informačný obsah svojho širšieho tela - prostredí, v ktorom žijeme, svet, ktorý nás obklopuje - a sme schopný vyvolať materiálne prejavy vecí v tomto svete.

Táto schopnosť vedomej zmeny je dôsledkom dvoch vlastností vedomia, a to pozornosti a úmyslu. Pozornosť prináša energiu, zatiaľ čo úmysel transformuje. Na čokoľvek upriamite pozornosť, nadobudne vo vašom živote na význame a na sile. Veci, od ktorých svoju pozornosť odpútate, ochabne na sile, rozloží sa a zmizne z vášho života. Úmysel naproti tomu štartuje procesy premeny energie a informácie. Úmysel organizuje svoje vlastné naplnenie. Kvalita úmyslu upreného na objekt vašej pozornosti koordinuje nekonečné množstvo priestorovočasových udalostí, ktorých výsledkom je, za predpokladu, že ste dodržali ostatné duchovné zákony úspechu, to čo si prajete.

Príroda je usporiadaná tak, že všetko koreluje a je prepojené so všetkým ostatným. Tráva sa zelená, vieme, že prichádza jar. Vtáci sa začínajú zhlukovať a odlietajú určitým smerom, začína jeseň. Príroda je veľká symfónia a táto symfónia je skryto dirigovaná základným princípom stvorenia.

Ľudské telo je ďalším skvelým príkladom tejto symfónie. Každá jednotlivá bunka v tele prevádza asi šesť biliónov úkonov a naviac ešte musí vedieť, čo v tú istú chvíľu robia všetky ostatné bunky. Ľudské telo je schopné hrať hudbu, zabíjať baktérie, plodiť deti, recitovať poéziu a sledovať pohyb hviezd súčasne, pretože pole nekonečnej kolerácie je súčasťou jeho informačného pola.

Na ľudskej nervovej sústave je pozoruhodné to, že je schopné ovládať túto nekonečnú organizačnú silu prostredníctvom vedomého úmyslu. Disponuje nekonečnou flexibilitou. Inak povedané - akonáhle neporušujete ostatné prírodné zákony, môžete prostredníctvom úmyslu doslova prírodné zákony ovládať a využívať k naplneniu svojich snov a prianí.

Môžete nadstaviť vesmírny počítač s nekonečnou organizačnou silou tak, aby pracoval vo váš prospech. Úmysel predstavuje základný krok pre nenásilný spontánny a bezprekážkový tok čistej potenciality.

Zámer je skutočne silou v pozadí priania. Úmysel sám o sebe je nesmierne mocný, lebo je praním bez pripútanosti k výsledku. Prianie samé je slabé, pretože u väčšiny ľudí je jeho súčasť pripútanosti k výsledku. Úmysel je prianím. Pri ktorom sa striktne riadime všetkými ostatnými zákonmi, ale najmä Zákonom nepripútanosti, čo je šiesty z duchovných zákonov úspechu.

Zámer kombinovaný s nepripútanosti vedie k vytvoreniu takého vedenia, ktoré vychádza zo života a je orientovaný na súčasný okamžik. Konanie na základe takého vedomia je maximálne účinné.

Pokiaľ je vaša pozornosť upriamená na súčasnosť, zámer, ktorý chováte do budúcnosti sa zhmotní, pretože budúcnosť sa tvorí v prítomnosti. Musíme prijať súčasnosť tak, ako je.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú vlastnosti vedenia. Minulosť je znovuvolanie, spomienka; budúcnosť je predpoklad, očakávanie; prítomnosť je vedomie. Čas je pohybom myšlienok. Ako minulosť, tak budúcnosť sa rodia z predstavy; len prítomnosť, ktorá je vedomím, je skutočná a večná. Ona je. Je to potencialita časopriestoru, hmoty a energie.

Naše interpretácie týchto síl nám prinášajú prežitky konkrétnych javov a foriem. Zapamätané interpretácie abstraktných síl vytvárajú minulé skúsenosti, interpretácie predstav tých istých abstraktných síl utvárajú budúcnosť. Interpretácie sú vlastnosťou pozornosti vo vedomí. Keď sú tieto vlastnosti zbavené bremena minulosti, konanie v prítomnosti sa stáva úrodnou pôdou pre budúcnosť tvorenia.

Úmysel zakladajúci sa na nepripútanosti a slobode prítomného okamžiku slúži ako katalyzátor pre správnu zmes hmoty, energie a priestorovočasových udalostí, z ktorých má vzísť naplnenie vašich prianí.

Cielene zameraný úmysel je taký úmysel, ktorý smeruje len k jedinému a od vytýčeného bodu sa neodchyľuje. Znemená zameraná pozornosť na zamýšľaný výsledok bez akéhokoľvek rozptyľovania a tak pevne, že celkom vylúčime, aby nás akékoľvek prekážky pripravovali o sústredenie. Je to úplné a dokonalé vylúčenie všetkých prekážok z vašeho vedomia. Ak intenzívne zameriate na svoj ciel, ste schopní si udržať neotrasiteľný kľud a sústredenie. Tomuto sa hovorí simultánne pôsobiaca sila nepripútaného vedomia a jednobodové zameranie úmyslu.

Vypestujete si silu úmyslu a dosiahnete všetko, čo si budete priať.

Cenu, ktorú ľudia musia zaplatiť, sú stresy, infarkty a oslabenie imunitného systému. Oveľa lepšie je riadiť sa piatimi nasledujúcimi krokmi. Keď tak učiníte, každý váš úmysel bude žiť svojou vlastnou silou.

  1. Vkĺznite do medzery. Znamená to, aby ste sa vnorili do tichého priestoru medzi myšlienkami - zostúpte na tu úroveň Bytia, ktorá je vaším základným stavom.
  2. Akonáhle sa v tomto stave zabývate, uvoľnite a vypustite úmysly a svoje priania. Keď sa skutočne nachádzate v medzere, žiadne myšlienky ani úmysly tam nie sú, ale keď z medzery vystúpite - práve na pomedzí medzery a myšlienok - vyslovte v duchu svoje prianie. Ak máte viacej cieľov, môžete si napísať a sústrediť sa na ešte predtým, než sa vnoríte do medzery. Ak si želáte napr. úspech v práci, vstúpte do medzery s týmto úmyslom a váš úmysel už bude - vo vašom vedomí - ako slabé blikajúce svetielko. Uvoľnenie úmyslu a priania v medzere znamená ich zasadenia do úradnej pôdy čistej potencionality. Akonáhle ste zasadili, očakávajte príhodnú dobu, behom, ktorej vzídu a rozkvitnú. Nechcite zárodky svojich prianí vykopávať, aby ste sa presvedčili. Že skutočne rastú, ani sa rigidne neupínajte na spôsob, akým vzídu. Len si proste prajte, aby sa uvoľnili.
  3. Zostaňte v sebevzťahovom stave, teda v stave, v ktorom ste si sami sebe vzťažným systémom. Znamená to, aby ste neopúšťali vedomie svojho pravého Já - svojho ducha, svoje spojenie s polom čistej potencionality. Znamená to tiež, nedívať sa na seba očami okolitého sveta, alebo inak dovoliť, aby vás ostatný kritizovali a dať priestor ich názorom. Užitočným krokom k zachovaniu sebevzťahového stavu je podržať si svoje priania pre seba; nezdieľať ich s nikým z ostatných ľudí - pokiaľ sa pravdaže nejedná o niekoho, kto má presne rovnaké priania ako vy a je vám veľmi blízky.
  4. Vzdajte sa pripútanosti k výsledku. To znamená, aby ste sa zbavili svojej rigidnej pripútanosti k nejakému určitému výsledku a miesto toho žili múdrosťou neistoty - teda tešili sa na svojej životnej púti z každého okamžiku, a to i vtedy, keď neviete, ako veci dopadnú.
  5. Nechajte vesmír, nech sa postará o detaily. Vaše úmysly a priania - keď ste sa uvoľnili do medzery - majú neobmedzenú organizujúcu silu. Dôverujte tejto nekonečnej sile a spoľahnite sa, že pre vás zariadi všetky podrobnosti.

Praktické uplatnenie zákona úmyslu a priania

1. ,,Zostavím si zoznam svojich želaní. Tento list so sebou budem všade nosiť. Pozriem sa naň vždy pred tým, než začnem v tichosti meditovať. Budem sa naň dívať tiež vždy pred spaním a každé ráno, keď sa prebudím."

2. ,,Uvoľním celý svoj zoznam prianí a vkladám ho pokorne do lona stvoreniu a budem dôverovať tomu, že keď veci nejdú podľa môjho, má to svoj dôvod a že kozmický plán pre mňa chystá oveľa väčšie veci, než by som si kedy dokázala predstaviť."

3. ,,Budem mať na pamäti, že mám pri všetkom, čo robím, cvičiť vedomie zamerané na prítomný okamžik. Nepripustím, aby prekážky pohlcovali moju pozornosť, ani aby drvili jej kvalitu v prítomnosti. Prijímam prítomnosť tak, ako je a nechám vykvitnúť budúcnosť založenú na mojich najhlbších úmysloch a prianiach."

ZDROJ: Deepak Chopra Sedem Duchovných Zákonov Úspech