Mohenžodáro - tantra jóga

Sme v krásnej dobe, kedy sa prebúdzajú duše, aby žili v láske. Plavíme sa v mori Nového veku holistického a duchovného uvedomenia. Je to všade okolo nás. Nové myslenie sa stáva hlavným prúdom.

Ženy sú nádherné, silné ale aj krehké bytosti. Otvárajú sa esencii ženstva, prechádzajú premenou, hľadajú podstatu ale hlavne chcú milovať a byť milované. Ženy sa navracajú späť ku svojim koreňom, cítia v sebe silu, chcú ju znovu uchopiť, dovoľujú si naplno otvoriť svoje srdce, otvoriť sa dôvere, volá ich niečo nepoznané ale zároveň to poznajú.


Láska je nepodmienená, absolutná a transcendentálna. Je to čistá energia vyznačujúca také atribúty, ako sú múdrosť, súcit, nadčasovosť, povznášajúce city. Láska je všade prítomná a najzákladnejšia energia. Je podstatou našej existencie a nášho vesmíru. Láska je niečo viac ako cieľ, viac než nejaký ideál. Láska je prirodzenosť . My sme láska. Láska je tým najlepším liečiteľom. Pokiaľ energiu lásky hlboko vnímame, prejavia sa jej liečebné účinky bez ohľadu na to, či ju dokážeme zmerať alebo pochopiť. Energia lásky je najstaršia, najsilnejšia, najčistejšia a najjemnejšia energia.


Mohendžodáro je pre mňa cesta lásky, v prvom rade lásky k sebe a prijatí bytostí, takých aký sú, bez posudzovania. Cesta lásky ťa prevedie rodovou líniou tvojich predkov, spojíš sa s vnútorným dieťaťom. Dokážeš cez srdce transformonať hnev, úzkosť. Dosiahneš svoj stred, nadhľad nad situáciami a pozrieš sa na ne cez oči múdrej ženy a dokážeš prijať svojich nepriateľov cez pokoru múdrej ženy. Dokážeš pochopiť mužov, prečo sú iní než my ženy. Postupne budeme zásobovať a energetizovať všetky čakry a spriechodňovať vnútorné cestičky medzi jednotlivými energetickými centrami - čakrami. Objavíš vášeň, silu, radosť, odhalíš skryté tajomstvá a oslobodíš sa. Objavíš a posilníš milostné prežívanie. Dotkne sa ženstva, veľkej skrytej sile uchovanej v ženských pohlavných orgánoch. Môžeš naskočiť do ktoréhokoľvek modulu, ktorý ťa privolá, len počúvaj svoju intuíciu.

Milá ženička, pozývam ťa na intenzívny trojdňový pobytový seminár, ktorého témou bude spojenie sa s múdrosťou ženy, ktorá je ukrytá v lone každej ženy ,,Múdra žena".

,,Vnútorná Čarodejka sa vstupuje do neprebádaných hlbín svojej ženskej podstaty, nesieš Svetlo svojej intuície a rozjasňuješ ním hlbiny, do ktorých ma voláš..."

semináre a pobyty