dokumenty

Storno objednávky a reklamácie

  1. Harmónia Slniečko, upozorňuje, že zakúpené služby, záloha (registračný poplatok), možno najneskôr viac než 6 týždňov (42 dní) pred začatím vrátiť bez storno poplatku. Účastníkovi budú peniaze poukázané formou bankového prevodu.
  2. Záloha (registračný poplatok) je nevratná. V prípade zrušenie akcie z našej strany Vám bude vrátená celá záloha na váš účet.
  3. V prípade, že účastník vopred uhradí celú sumu za službu, ktorá vyžaduje zálohu (registračný poplatok) a stornuje objednávku viac ako 10 dni pred dodaním služby, bude mu vrátená suma bez nevratnej zálohy (registračného poplatku).
  4. Pokiaľ účastník bude chcieť stornovať objednávku menej ako 10 dni pred dodaním služby, alebo sa nezúčastní dohodnutého termínu, bude mu naúčtovaný storno poplatok 100% z ceny služby. Toto platí pre všetky služby, či už so zálohou (registračným poplatkom) alebo bez.
  5. V prípade pobytu s ubytovaním je storno poplatok 100% 31 dní pred začatím pobytu.
  6. Pri kúpe letenky je storno poplatok 100% od kúpy letenky.
  7. V prípade, že sa akcie nemôžete zúčastniť, skúste za seba poslať náhradníka upozorniť na túto skutočnosť zaslaním emailu na mirunka.hazucha@gmail.com