CENNÍK

Seminár

Hormonálna jóga

100€

Seminár

Mohendžodáro 5 stretnutí

118€

Seminár Yoni egg

38€

Osobná konzultácia 60 min

28€

Súkromná hodina

Yoni egg

58€

Súkromná hodina celá zostava Hormonálna jóga

150€

22€