CENNÍK

100€

Seminár

Mohendžodáro 5 stretnutí

118€

Seminár Yoni egg

38€

Osobná konzultácia 60 min

28€

Súkromná hodina

58€

Súkromná hodina celá zostava Hormonálna jóga 

150€

22€