Štvrtá čakra

25.01.2022

Štvrtá čakra Svádhišthána srdce


Hlavnou úlohou štvrtej čakry je začleniť a vyvážiť rozličné aspekty našej bytosti, čo do nás vlieva blažený pocit celistvosti. Celistvosť plynúca so vzájomného prestúpenia hmoty a ducha. Pocit celistvosti spočíva vo vnútornom pokoji. Akonáhle sa spojí duch s hmotou, v srdci dôjde k zjednoteniu Šivy so Šakti.

Láska v štvrtej čakre je prejavom posvätného súcitného spojenia. Láka ide ruka v ruke hlbokým pocitom mieru.

Srdečné centrum je opísané ako OTISK- STOPA Božského chodidla v našom svete, kde duch vstupuje do hmoty.


  • Štvrtá čakra zrkadlí štvrté energetické telo, sú s ňou spojené farby , zelená, ružová a zvuk AH.
  • AH je to zvuk čistenie a púšťania. Vôňa ruží a nesie v sebe ženský aspekt.
  • Jej základná energia je LÁSKA. V pozitívnom aspekte funguje ako obrovská čistička.
  • LÁSKA je najväčšia liečivá sila v celej existencií.
  • Srdečná čakra je kľúčom k láske vo všetkých jej aspektoch.
  • Táto čakra je mostom medzi nebom a zemou. Prirodzene vyrovnáva všetky protiklady a práve preto je základným miesto tantrického milovania, ako vo vnútri v nás, s partnerom, či celým vesmírom.

Štvrtá čakra je bodom stretnutia všetkých ostatných dimenzií ľudskej bytosti, pod sebou má tri čakry vzťahujúcich sa k zemi a nad sebou tri čakry vzťahujúcich sa nahor k nebu.

Rýdza láska a oddanosť. V tomto bode je hranica ,,Ja sa začínam rozpúšťať.,, Tu je snaha vyjsť druhému v ústrety a stotožniť sa so svetom. Ovláda hmat a jej element je vzduch. Je združená a brzlíkom a kontroluje imunitný systém.

Srdce potrebuje pochopiť a trénovať rovnováhu medzi telom a mysľou, vnútornými a vonkajšími svetmi, ja a druhý, dávam a prijímam. Otváranie srdca vyžaduje prechádzať za hranice ega, čo nám umožní podvoliť sa silám, ktoré sú mocnejšie než naše JA. K otvorenie srdečnej čakry je rovnako nutné pochopiť a naučiť sa ovládať dýchanie, lebo dych je nástrojom telesnej aj mentálnej trasformácie.


Štvrté centrum je prísne strážené. Najprv prejsť vrstvou bolestivých spomienok, ktoré nám neustále pripomínajú, že vám v detstve chýbala láska. Keď sa prekoná táto skúška, dosiahneme centrum srdca, kde môžeme poznať svoju dušu. Keď sa otvára srdce začínaš spoluprežívať city iných ľudí.

Láska je prirodzený vzťah všetkého živého a zdravého. Aby sme ju našli vo vnútri v nás samotných, stačí veriť, že je po celú dobu všade a vo všetkom okolo nám.

PLÁVAJ V MORI LÁSKY.