Poloha bohyne – utkata konásana

14.01.2024

Poloha bohyně – utkata konásana

Silná stojná ásana, v ktorej sa spodná časť tela nachádza v širokom drepe a paže sú zdvíhané do výšky ramien. Je spájaná s hindskou bohyňou Lakšmí, ktorá symbolizuje bohatstvo, prosperitu a plodnosť. Hovorí sa, že praktizovanie polohy v človeku tieto vlastnosti kultivuje.

Stretnuté – silný
Ut – intenzívna
Kóna – uhol

Vykonávanie polohy

Zaujmite stoj rozkročný a v ňom vytočte špičky do strán. S výdychom pokrčte nohy v kolenách a klesnite panvicou. Kolená smerujú k prstom nôh. Nevtáčajte ich dovnútra. Ruky zdvihnite tak, aby boli lakte vo výške ramien, potom ich pokrčte s dlaňami smerujúcimi vpred.

Pozornosť
Odtláčajte sa od chodidiel, vnímajte tri body opory aj to, čo sa deje na úrovni panvového dna. Panvicu majte v neutrálnej polohe. Dýchajte od panvového dna cez brucho do strán, hrudníka a kľúčnych kostí, s výdychom sťahujte spodné rebrá dole ak sebe. S nádychom sa telo rozpína do strán, otvára, s výdychom sa zmršťuje, zatvára.

Tip (modifikácia)
Poloha spodnej časti tela sa nemení. Môžete však meniť postavenie paží - tie môžu zostať rozpažené, natiahnuté, s dlaňami v úrovni ramien smerujúcimi von a špičkami prstov k stropu. Dlane môžete spojiť aj do namastej mudry, gestá pokory, tak, aby palce smerovali do stredu hrudníka. 

Aké tajomstvo poloha ukrýva?
Sila potrebná na udržanie polohy podporuje nielen telo, ale aj myseľ. Stretnutá konásana, poloha bohyne, niekedy tiež vďačnosti (v angličtine – goddess) tak na jednej strane buduje silu fyzickú, na druhej vnútornú. Obe vychádzajú z postavenia chodidiel, ich kontaktu so zemou a symbolikou pevných koreňov, ktoré máme v krajine, podobne ako lotos. Skrze radžas – nohy, trup a paže smerujúce k nebu a naznačujúce vďačnosť, vieru a nádej – potom, podobne ako lotos, rastieme nahor a vyťahujeme sa za slnkom a poznaním sattvy. Toho by však nebolo možné bez tamasu, zmyslovosti. Poloha je spojená s čakrou svadhištánou, ktorá sa nachádza v oblasti panvy a brucha. Praktizovanie stretnuté konásany tak človeku umožňuje spojiť sa s vlastnou zmyslovosťou a vyrovnať sa s ňou. Poloha tiež učí zamerať pozornosť dovnútra, k dychu a dráhe, ktorú v tele vykonáva, cvičí koncentráciu a udržanie pozornosti.

FOTO foto: Shutterstock.com