Sedem Duchovných Zákonov Úspech I.

02.07.2017

Sedem Duchovných Zákonov Úspech

  1. Zákon čistých potencialít

Zdrojom všetkého stvorenia je číre vedomie... dokonalá, čistá potencialita usilujúca o svoje vyjadrenie, o prechod z neprejaveného do prejaveného.

Uvedomíme si, že naše pravé Ja je onou čistou potencialitou, vchádzame do spojenia so silou, ktorá stojí v pozadí všetkého prejaveného, čo vo vesmíre existuje.

Každý človek je vo svojej podstate čistým vedomím; je to pole všetkých možností a nekonečnej tvorivosti. Ďalšími atribútmi vedomia sú čisté vedenie, nekonečné ticho , dokonalá rovnováha, nepremožiteľnosť, jednoduchosť a blaženosť. Keď objavíte skutočnú podstatu a zistíte, kto ste, práve ona znalosť vlastného Ja, vám umožní naplniť akýkoľvek sen, lebo ste nekonečnou možnosťou. Vaše Ja je váš duch.

Opakom k vlastnému Ja je vzťažnosť k okolitému svetu. Neustále sa usilujeme o svoje uznanie pri druhých. Neustále mať všetko pod kontrolou. Potreba mať moc a ovládať. Naším vnútorným vzťažným bodom je Ego. Ego je produkt našej vlastnej predstave, sociálna maska, je to rola, ktorú hráme.

Naše pravé Ja, náš duch, naša duša, je od tohto oslobodená. Pre naše Ja je dôležité je ticho , nesúdenie a čas v prírode. Praktikovanie ticha znamená určitý čas len Byť. Najprv sa zintenzívni váš vnútorný dialóg. Budete mať potrebu hovoriť. Postupne sa bude vnútorný dialóg stišovať a ticho sa stane skoro hlboké.

Uplatnenie Zákona čistej potenciality

  1. Každý deň si vyhradím na prežitok ticha, na prosté Bytie. Ráno a večer si na 30 minút sadnem k tichej meditácii a budem počúvať ticho.
  2. Každý deň si urobím čas na komunikáciu s prírodou - pozorovať západ slnka, počúvať potok, alebo sa tešiť z vône kvetov, či objať strom.
  3. Cvičiť neposudzovanie. Každý deň začnem prehlásením: ,,Dnes nebudem súdiť nič, čo sa mi prihodí!" a počas dňa si to pripomeniem.

ZDROJ: Deepak Chopra Sedem Duchovných Zákonov Úspech