en-Víkendový pobyt Jógy pre ženy

19/04/2019

modul I. 18.19.20. október 2019                   

modul II. 13.14.15. december 2019

Liptovské Matiašovce

Pozývame ťa, milá Ženička, do tajuplného spoločenstva ženského kruhu, bezpečného spoločenstva žien, kde ťa čaká priestor pre teba samú a tvoj rozvoj, pre tvoju cestu. Po tisíce rokov sa ženy schádzali, aby si odovzdávali ženskú múdrosť, aby sa učili o ženskej sile, o posvätnosti ženského tela a jeho cyklov. Aby v "ženskom klane" našli svoje korene, z ktorých môžu ako ženy rásť, kvitnúť a prinášať plody do svojho spoločenstva.

Mohendžodáro Ti umožní prijať Tvoju ženskú intuíciu a silu, objavíte vlastné kúzlo. Aktivuje energiu panvového dna a cez srdce ju rozvádza do celého tela. Harmonizuje hormonálny systém ozdravuje a spevňuje panvové dno. Podporuje ženskosť, sebaúctu, láskavosť, vonkajšiu a vnútornú ženskú krásu. Je to tajomné cvičenie na posilnenie panvovej dynamiky vychádzajúce zo starodávnej indickej tradície.

Kurz prináša SEBAROZVOJ,

Tantrické jemné sebapoznávacie techniky NO MIND, ženské asány - mohendžodáro

relaxačné a dýchacie techniky,  vedomá práca s telom,  spontánny tanec a uvoľňovacie techniky,

katarzné techniky, ženské archetypy, aktívne OSHO meditácie a meditácie od Ma ananda Sarita,

nové zážitky, nové vedomosti o živote, nové skúsenosti.

Máš svoj čas pre seba na svoj sebarozvoj.


Zdravotné hľadisko

Intenzívne prekrvenie oblasti malej panvy (maternice, vaječníkov, močového mechúra a celej vagíny) a panvového dna, prevenciu vzniku myómov a cýst v oblasti vaječníkov a maternice, opakovaných zápalov alebo výtokov z pošvy, nárast libida a pomoc pri otehotnení, spevnenie a vzpruženie steny vagíny, odstránenie problémov s nežiadúcim únikom moču, aktivitu žliaz s vnútorným vylučovaním a tým zvýšenie produkciie estrogénov, mladistvý vzhľad a zdravie

Bezpečie

Bezpečný kruh, dôveru, prijatie a slobodu vyjadriť sa, vzájomné zdieľanie a prepojenie. Ženský kruh je priestorom, ktorý máš sama pre seba, pre svoj dych. Je priestor pre vlastné spoznávanie a zdieľania v bezpečnom kruhu iných žien.

Ženský kruh je miesto, ktoré podporuje tvoju ženskosť, jemnosť ale aj silu, tvoju jedinečnosť a krásu. Pomáha lieči vzťahy medzi ženami spája ťa so svojimi ženskými kvalitami ako je citlivosť, hĺbka, emócie. V kruhu žien sa môžeš uvoľniť a byť naozaj sama sebou, dotknúť sa aspektu bohyne, ktorá žije v každej žene.

Nájdeš v sebe hravosť malého šťastného dievčatka, nájdeš v sebe ženu krásku, divošku, múdru ženu, milenku, ženu, ktorá vie narábať s emóciami. Budeš tancovať pre seba, spájať sa s matkou zemou, pracovať s dynamikou panvového dna (PD), spevňovať PD, meditovať, relaxovať.


Kde? Kedy? Cena?

Miesto konania

Dátum: Mohendžodáro modul I. 18.19.20. október 2019

Mohendžodáro modul II. 13.14.15. december 2019

Registrácia je v piatok o 15:30
Seminár začína v piatok o 17:00 a končí v nedeľu o 13:00
Program bude každý deň od 7:30 do 22:30

Ubytovanie a strava

Apartmány Anička
Liptovské Matiašovce 141
 vegetariánska strava bez lepku a mlieka


Cena

ubytovanie + strava + kurzovné

spolu modul I. + II. 368,-

Poplatok za ubytovanie a stravu sa doplatí v hotovosti na mieste.

Celý pobyt prebieha v pokojnom a bezpečnom prostredí. Počet žien je limitovaný.
Moc sa na Vás tešíme.
Lektorky: Katka a Mirunka

asány mohendžodára

Divoška sa skrýva v každej z nás. Robíš veci jednoducho, z radosti a spontánne. Žiješ vtedy viac v tele, cítiš ho a prežívaš okamihy všetkými jeho časťami. Prináša ťa to do prítomnosti, stávaš sa sebou... To je kúzlo. Objavíš opäť v sebe DIVOŠKU odviažeš sa a necháš ju vyjsť na povrch. Divoška je hlboko v tebe , vo vnútri, túžiš po nej, je to tvoj domov, patríš k nej. Ak je žena spojená so svojou divokosťou, je to na nej vidieť. Sála z nej život. Rozumie svojmu srdcu, svojim vášňam. Divoška je zdrojom, svetlom, nocou, temnotou, svitaním. Je vôňou mokrej zeme. Ona hrmí pri neprávostiach. Ona je tá, kvôli ktorej opúšťame domov, aby sme ju hľadali. K nej sa domov vraciame. Ona je tým, čo nás ženie ďalej, aj keď si myslíme, že žiadna cesta už ďalej nevedie. Ona je zdrojom našich nápadov a podnetov.

Žena Kráska prináša krásu je tvojím poslaním. Vníma a pestuje krásu svojho tela, svojej duše i všade navôkol. Uctieva svoje telo ako dar, rešpektuje ho. Mnohé ženy vnímajú krásu ako ženskú slabosť a povrchnosť, alebo sú nespokojné so svojím vzhľadom. Dnes sa žena vie vrátiť k svojej prirodzenosti, k žene Kráske. Rozvíjať vzťah k svojmu telu, láskyplne ho prijímam. Cítiť sa zdravo a plne vo svojom tele, počúvať ho. ,,Výraz vlastnej hodnoty a lásku k sebe prenášam do svojich vzťahov. Som teraz a tu na zemi, fyzicky prítomná, spojená so zemou i vesmírom. Cítim sa byť ženou. Cítim sa bezpečne vo svojom tele, som uvoľnená, otvorená. Telo vnímam ako vstupnú bránu do duchovného sveta."

Žena Kňažka vchádza hlboko do seba, do svojho ticha. Múdrosť čerpá zo svojho vnútra. Dáva si priestor a čas na rozjímanie. Viem, že len vtedy uvidí a pochopí uvedomenie si, ktoré život cez situácie prináša. Je spojená so svojou vnútornou silou, vyššou múdrosťou, ktorá jediná vyjaví pravdu o mojej ceste. Keď sa v tichu chaos rozostúpi, svojím jasným okom zachytím poznanie v jeho jednoduchosti. Hovorí o dôsledkoch mojich činností. O navráteniu k vnútornému zdroju. O zodpovednosti za vedenie vlastného života. ,,Čakám s otvoreným srdcom, vítam a prijímam znamenia. Len ja sa rozhodujem, ja volím ďalšie kroky a prijímam plnú zodpovednosť za svoj život. Konkrétne riešenia odovzdávam. Púšťam sa po prúde, verím Vesmíru i Matke Zemi, že je o mňa postarané, ako aj o ostatných. Zostávam sama so sebou, verná svojim túžbam. Vidím ich ako stúpajú k nebu podporované zámerom všeobecného dobra a rešpektovania vyššieho vedenia. Všetko je tak, ako má byť. Verím a tým podporujem i vieru v seba."

Žena Kráľovná vie prežívať svoje emócie a preberá za ne zodpovednosť. Hravosť je zdrojom jej vášne a tvorivosti. Vyjadruje pravdu, žije pravdu. Sú tienisté stránky ženy, keď obviňuje iných za veci, ktoré nevie spracovať, nerozumie tomu, čo sa deje a prečo sú všetci proti nej, nerozumie, čo sa deje, veď je dobrá a ona je uväznená vo svojom vnútri. Čo naozaj cíti. Emócie delí na dobré a zlé. A tie zlé sú predsa zakázané. Dusí sa v sebe. Potom, keď je toho veľa, všetko sa vyrúti von a stáva sa Hysterkou. Tá hysterka, ktorú neznáša na iných ženách. Len ona pomôže Herečke vojsť do emócie až na kosť. Len ona rozdúcha vášeň a tvorivosť. Keď toto žena prežije vedome stáva sa chápajúcou a láskavou. Oslobodí svoju životnú energiu pochovanú kdesi v útrobách. Vie vyjadriť to, čo potrebuje. Prijíma zodpovednosť za emócie, uvedomuje si svoju slabosť a tým je silná.

Žena Milenka vie prežívať vášeň, vie sa odovzdať mužovi a prijať láskyplné muža.Má aj tienisté stránka a to je hra na lásku, niečo za niečo, vydobýja si, žobroní a ovláda muža sexom, urobíš... alebo ,, dá" a je neprítomná pri milovaní, všetko predstiera a možno ani nevie, čo je to vášeň lebo je od svojho tela odpojená. Žena je s mužom len preto, aby nebola sama a nech je spokojný a aby ma mal rád...., tak sa podvoľuje ale necíti nič. Je čas vrátiť sa k prirodzenej milenke, k sebe, k svojmu telu, k intimite srdcu, len cez lásku sa všetko zhojí. S láskou príjme svoje telo, s láskou sa otvorí, neposudzuje hlavou, len prežíva a prijíma. A tak sa intimita môže liečiť. Žena v sebaláske sa môže uvoľniť a odovzdať. Láska je bezodná, len ju pije , vlieva sa do tela a vyviera von z každučkého póru. Milenka otvára svoje srdce, prijíma cez lásku, cez srdce muža, odovzdáva sa do náručia, miluje celým svojím srdcom svojho muža. Miluje pre lásku samu seba je milujúca, je milovaná. Je slobodná a nezávislá. Žije úprimný vzťah k svojmu telu, k svojim potrebám. Vie sa odovzdať a vie povedať aj nie. Vie prijať situácie, tak ako sú a nechcieť ich za každú cenu meniť.....