en-Sedem Duchovných Zákonov Úspech III.

21/05/2018

Sedem Duchovných Zákonov Úspech III.

  1. Zákon ,, Karmy" alebo príčiny následku

Každý či vyvoláva zdvihnutie energie, ktorá sa nám vracia vo forme podobného....

Čo sme zažali, to zožneme.

Zvolíme si konanie prinášajúce šťastie a úspech druhým, ovocím našej karmy bude, tiež šťastie a úspech.

Karma znamená ako čin, tak dôsledok činu, je príčinou i následkom, lebo každý čin vyvolá zdvihnutie energie, ktorá sa nám vracia v podobnej energii. Karma je odrazom vedomého rozhodovania, vedomej voľby. Niektoré voľby robíme vedome a niektoré naopak nevedome. Všetko sa deje na základe vašej minulej voľby. Mnohí z nás tieto voľby robíme nevedome a preto si myslíme, že nejde o voľbu.

Niekto vás slovne napadne a vy sa pravdepodobne nahneváte, urazíte. Alebo vám niekto zloží kompliment a vy sa budete potešený a polichotený. Ale môžete sa stať že sa rozhodnete neuraziť a keď sa vám zloží kompliment, tak sa môžete rozhodnúť, že vám to nezalichotí. Veľa vecí je podmienených reflexami.

Začnite si uvedomovať vaše rozhodnutia, všímajte si ako reaguje vaše telo a opýtajte sa ho: ,,Čo sa bude robiť, keď sa rozhodnem takto?" Čo vám vyšle vaše telo signál pohody alebo nepohody? Signál pohody je správne rozhodnutie a signál nepohody je voľba nesprávna.

Ak sa niečo prihodí, treba sa spýtať: ,,Čomu sa mám naučiť?" ,, Akú správu mi posiela vesmír?" Ak si zlomíte nohu, správa pre vás bude, treba spomaliť a správa pre ostatných bude pravdepodobne, treba vyvinúť špeciálnu obuv, aby zabránila úrazu, alebo sa bude treba zamerať nad bezpečnosťou športu.

Praktické uplatnenie zákona ,,KARMY" či príčiny a následku

  1. Dnes sa postavím do role svedka a budem pozorovať všetky svoje rozhodnutia. Prostredníctvom tohto pozorovania sa stanú všetky mnou vykonané rozhodnutia vedomým aktom. Som si toho vedomá, že najlepší spôsob, ako sa pripraviť na akúkoľvek budúcu situáciu, spočíva v udržaní bdelého stavu vedomia, a to v každom prežívanom okamžiku.
  2. Keď sa rozhodnem niečo riešiť položím si dve otázky: ,,Aké následky má toto Rozhodnutie?" ,, Prinesie mne a môjmu okolie toto rozhodnutie šťastie a pocit naplnenia?"
  3. Požiadam moje srdce o to, aby ma správne naviedlo a vyslalo mi signál pohody alebo nepohody. ,,Čo sa bude diať ak sa takto rozhodnem?" Ak srdce vyšle signál pohody, môže to byť slabučký záchvev, je to rozhodnutie správne. Tento spôsob vedenia mi umožní robiť spontánne rozhodnutia.

ZDROJ: Deepak Chopra Sedem Duchovných Zákonov Úspech