en-reflexná terapia tráviaci systém

24/01/2020

Tráviaci systém

Tráviaci systém je celý proces, ktorý môžeme rozdeliť do 3 častí:

1. Príjem potravy - sem patrí všetko, čo chceme a nechceme prijať a spôsob ako to prijímame2. Spracovanie - celkové spracovanie, riešenie a analýza toho, čo sme prijali
3. Odstránenie nestrávených zvyškov - všetko to, čo by sme mali odhodiť von

Ústna dutina - našou bránou, ktorá ako prvá rozhoduje o tom, čo prijmeme, alebo neprijmeme sú ústa.Predstavujú všetko, čo chceme prijať, čo pustíme do nášho vnútra, akú energiu, silu, či je toho veľmi veľa, alebo príliš málo. Týka sa to aj rôznych situácií, dianí v našom živote, ktorými sa chceme zaoberať, všetko čo si pripúšťame, ale aj to, čo vôbec nechceme prijať. Ústa by mali byť otvorené pre každú situáciu, okolnosť, ktorú je potrebné riešiť, či už je príjemná, alebo nepríjemná a hlavne je našou pomocou, ale, samozrejme, je dôležité aj vedieť ústa zatvoriť pred tým, čo nám nepatrí a vôbec nám nie je ku pomoci. Keď nastávajú problémy s ústami, môže to byť tým, buď zatvárame bránku pred tým, čo je pre nás potrebné, alebo púšťame dnu to, čo nám nepomáha a ubližuje.

Hneď za ústami sú zuby, čiže ako sa vieme zahryznúť do danej skutočnosti, čo sme vpustili dnu. Zuby symbolizujú naše celkové zahryznutie sa do života, naše odhodlanie, našu pohotovosť, ako vieme danú situáciu uchopiť, prijať, či rozvážne pomaly, alebo urýchlene bez premyslenia, alebo danú situáciu nechceme uchopiť vôbec. Ak ihneď pohotovo reagujeme a chopíme sa situácie, je tam chcenie riešiť uvážene, zuby sú zdravé, ale ak reagujeme prchko, bez uváženia, alebo sa vôbec nechopíme situácie a nechceme ju ani riešiť, vtedy nastávajú so zubami problémy.

Ako vieme naložiť s tým, do čoho sme sa zahryzli predstavujú jazyk a sliny. Vo vzájomnej spolupráci sú prvotným spracovávaním danej situácie, či chceme ďalej to, čoho sme sa chopili, aj prijať to a riešiť, ako to vieme ďalej posunúť, rozvíjať na ďalšiu analýzu a spracovanie. Niekedy sa aj situácie chopíme, sme nadšení, chceme to riešiť, ale potom si to nejako rozmyslíme a ďalej sa nám nechce tým zaoberať, toto je nesprávny postoj, ktorý vedie k problémom s jazykom a slinami. Správne by bolo, keď sa niečoho chytíme, aj to ďalej riešime.

Hltan a pažerák - nám predstavujú, či vieme doslova preglgnúť to, čo sme prijali, čo sa nám deje, či vieme danú situáciu poslať ďalej na spracovanie. Môže sa stať, že niektoré diania ťažko prijímame, nemôžeme ich preglgnúť, akoby sme ich ani nechceli riešiť, ťažko idú dovnútra. Dobré dianie je ľahké prijať, ale mali by sme vedieť prijať aj zlé dianie, ktoré nám prichádza kvôli tomu, aby sme sa poučili, nie vždy sa nám to podarí, preto snažme sa prijať všetko, čo nám prichádza, aby sme to mohli riešiť, aby nám to pomohlo k správnej ceste.

Žalúdok - v žalúdku prebieha prvotné trávenie, je obrazom, ako vieme to, čo sme prijali stráviť. Je to základné spracovávanie danej situácie, či vieme skutočne každú situáciu prijať, vedieť sa s ňou popasovať, chcieť ju riešiť a prijať ju ako niečo, čo je potrebné vyriešiť, čo je ku pomoci. Problém so žalúdkom nastáva, keď nemôžeme v živote niečo stráviť, aj tú situáciu prijmeme, ale ťaží nás to v žalúdku, nevieme sa s tým vysporiadať. Hovorí sa, že niekto, alebo niečo mi leží v žalúdku. Mali by sme sa snažiť všetko, čo nás ťaží, správne prijať, zmieriť sa s tým a chcieť to riešiť, a tým odľahčiť žalúdok.

Dvanástnik - je veľkosti dvanástich prstov, ním začína tenké črevo, čiže hlavné štiepenie a spracovávanie potravy. Dvanásť prstov ako dvanásť znamení, ktoré každé má svoju pravdu a spolu tvoria celkové poznanie. Práve dvanástnik nám hovorí o tom, ako svoju pravdu, svoje poznanie spracovávame a akou formou ho podávame do okolia. Ak s láskou, s pokorou učíme blízkych zákonom ako majú žiť, hľadáme pre nich správnu formu, dvanástnik je v poriadku, ale ak silou mocou nanucujeme svoju pravdu, doslova ju búchame niekomu o hlavu, vtedy sú s ním problémy. Do dvanástnika vpúšťajú šťavy, na lepšie spracovanie, štiepenie, neutralizáciu, rozptýlenie tráveniny, žľazy a to:

Pečeň - čistí krv, čistí telo od škodlivín, má schopnosť sa rýchlo obnovovať, je chemickou továrňou, ktorá vie vyrobiť z ničoho niečo, vyrába vitamíny, prvky, potrebné pre náš organizmus, rozhoduje o tom, čo si telo ponechá a čo treba dať von. Pečeň je náš poklad, ktorý si musíme chrániť a starať sa oň. Cez pečeň idú všetky naše názory, predstavuje náš postoj k životu, kvalitu nášho poznania, našu vieru a hodnoty, ako ovládame a používame Božie Zákony v živote, aký pohľad máme na život, ľudí, na rôzne situácie. Je obrazom našej tolerancie, porozumenia, spokojnosti, nášho prístupu k úlohám života, je obrazom našej radosti, nášho jednania. Pečeň si chránime našou snahou ísť správnou cestou ku Svetlu, tým, že s radosťou a láskou sa snažíme žiť, sprostredkovávame dobrotu, viac vidíme dobro, ako zlo. Čistime si pečeň tým, že prestaneme používať škaredé slová a zmeníme ich na slová plné lásky a čistoty, chráňme ju svojimi správnymi názormi na život, neničme ju rôznymi zlozvykmi, škaredými myšlienkami, našou zatvrdnutosťou. Skúsme odstrániť svoj hnev, závisť, sebectvo a tým očistiť našu pečeň a pomôcť jej, aby nebola chorá od toľkých nečistôt. Nevadí, ak sa aj nečistoty nájdu, každý môže ísť vždy odznova, očistiť sa, obnoviť svoju cestu ku Svetlu.

Žlčník - pečeň vypúšťa žlč do žlčníka, v ktorom sa hromadí a potom túto žlč žlčník vypúšťa do dvanástnika. Žlčník predstavuje naše vnútorné postoje, či vieme pekne vnútorne pôsobiť v láske, dobrote, v spokojnosti a vyrovnane. Sú to naše vnútorné reakcie na dané situácie, na ľudí. Ak tieto reakcie sú podráždené, plné nespokojnosti a hlavne zlosti, hrubosti, necitlivosti, vtedy chorľavie žlčník, aj sa hovorí: "vrie vo mne žlč".

Pankreas - takisto ako žlčník pomáha dvanástniku pri spracovávaní tráveniny. Odráža naše pôsobenie navonok, odráža to, či vieme s láskou pôsobiť na ľudí, byť k nim dobrí, s láskou pristupovať ku každej situácii. Pankreas predstavuje našu lásku dávanú do všetkého, ale aj prijímanú, ako vieme si užívať to pekné, čo nám život prináša, ako vieme sprostredkovávať dobrotu a radosť navonok. Ak je problém s pankreasom, hovorí to o tom, že nevieme lásku dávať, nevieme sa tešiť z pekného, čo nám život prináša, neustále sa na niečo hneváme v našich vonkajších postojoch, všímame si akí sú všetci zlí, nespravodliví, nikto si nás nevšíma, viac sa zameriavame na zlobu, chýba nám láska, radosť.

Tenké črevo - z dvanástnika ide ďalej potrava do tenkého čreva, kde prebieha už samotná hlavná analýza a spracovanie potravy, kde sa rozhoduje o tom, čo pôjde do tela a čo von z tela. Tenké črevo je obrazom toho, ako v prítomnosti analyzujeme konkrétnu situáciu, ako ju vieme spracovávať a riešiť, ako vieme rozhodnúť, čo je pre nás dobré, čo nás podporí k ceste ku Svetlu, čo si máme ponechať, ďalej sprostredkovávať a nepotrebné, ktoré nás zaťažuje, bráni nášmu láskyplnému pôsobeniu, dať preč von. Ak príde nejaký problém, je dôležité s rozvahou, trpezlivo a s láskou ho riešiť, hľadať to pekné, čo nás povzbudí a podporí, čo je ku pomoci. Problém s tenkým črevom nastáva, keď nevieme riešiť danú situáciu, nevieme presne určiť čo je pre nás dobré, rozhodujeme sa pre nesprávne veci a preč posielame to, čo nám pomáha.

Hrubé črevo - do hrubého čreva sa dostáva z tenkého čreva všetko nepotrebné pre organizmus, ktoré treba odstrániť. 
Začína slepým črevom, ak je s ním problém, symbolizuje, akoby sme boli v slepých uličkách, sme v stave, keď máme v sebe zmätok, nevieme ako ďalej, kde je naše pôsobenie. Vtedy si treba poprosiť o silu a pomoc, aby sme uvideli kam máme smerovať, kde je naše postavenie, a ako máme žiť, o čo sa máme opierať. Jediným riešením je žiť podľa Božích Zákonov.

Samotné hrubé črevo odvádza z tela von škodliviny, ktoré nie sú pre telo vhodné. Všetko, o čom sme rozhodli, že nie je pre nás podstatné, že by nemalo byť našou súčasťou a malo by to ísť preč od nás, to všetko má na starosti hrubé črevo. Je reakciou na minulosť, na prežité, čo sme zažili. Správnym riešením je, keď sa z minulosti poučíme a v budúcnosti to vieme riešiť na základe tohto prežitia, snažíme sa toho vystríhať, budujeme krajšiu budúcnosť a skutočne to, čo malo ísť preč (nesprávny postoj, riešenia), tak to aj preč dáme. Ak chorľavie hrubé črevo, to znamená, že to, čo malo ísť preč, nešlo. Akoby sme sa utápali v našich krivdách, nevieme odpustiť, stále sa k tomu vraciame, je to niečo nevyriešené z minulosti. Naša ľútosť, čiže všetko, čo malo ísť od nás preč von, či naozaj išlo, alebo sa stále v tom špŕtame a stále to tam zostáva. Jednoducho to treba vyhodiť a vystríhať sa toho. Ak sa chceme niečoho rýchlo zbaviť, alebo rýchlo chceme niečo urobiť, vtedy nás preháňa, ak nechceme niečo riešiť, doslova to z nás ide ako z chlpatej deky, stále sa v niečom utápame, vtedy máme zápchu.

Celý tráviaci systém končí konečníkom, ktorý predstavuje to, čo sme vyhodili, či naozaj sme vyhodili to, čo sme mali, a či sme to chceli vyhodiť. Je vlastne naším správnym, alebo nesprávnym rozhodnutím, výsledkom nášho riešenia situácie.

Všetko, čo nás stretáva, máme prijať, s ochotou to ďalej spracovať, analyzovať a riešiť tak, aby sme vedeli to dobré si ponechať a ďalej sprostredkovávať a to zlé, aby sme vedeli odhodiť preč a poučiť sa z toho. Toto všetko by sme mali konať v láske, v pokore, v dobrote, aby výsledok nášho konania a rozhodovania bol správny.

Reflexná terapia

Ústa, hltan, pažerák - ich body sú na šľape chodidla, medzi článkami 1. a 2. prstu (aj ľavá, aj pravá noha) ideme odhora popri hlavnom palcovom kĺbe (nie cez kĺb), masírujeme krúživým pohybom palcom, až popod kĺb zabočíme k bodu žalúdka, ktorý sa nachádza asi 1,5 cm pod palcovým kĺbom (žalúdok je zboku vnútornej strany chodidla), opäť masírujeme palcom smerom von a dnu. Z bodu žalúdka (len na pravej nohe) prejdeme na dvanástnik, ktorý je, akoby sme išli okolo bodu pankreasu, tiež palcom. Tenké črevo je v oblasti nad pätou podľa obrázku na oboch šľapách asi do výšky 2 cm (masírujeme krúživo palcom). Hrubé črevo masírujeme palcom presne v smere tráviaceho traktu, začneme slepým črevom na pravej nohe nad pätou, ideme hore k okraju pečene a cez stred chodidla až popod pankreas, pokračujeme na ľavej nohe popod pankreasom cez stred chodidla smerom k hrbolčeku, potom dole k päte a ponad pätu ideme ďalej a končíme pod členkom, kde je konečník.

Pečeň sa nachádza na pravom chodidle v oblasti pod kĺbami 2., 3., 4., 5. prstu až po líniu hrubého čreva, masírujeme krúživo palcom. Žlčník je na oboch nártoch, medzi 4. a 5. článkom je priehlbina, ideme dole po priehlbine, keď už natrafíme na koniec priehlbiny, tam, kde už začína kosť, tam do mäkkého palcom zakrúžime (nie na kosť). Pankreas je na vnútornej bočnej strane chodidla tesne pod žalúdkom asi v strede boku chodidla (na pravej nohe palcom masírujeme krúživo len bod, na ľavej nohe zájdeme aj do chodidla, asi do polovice chodidla), upozornenie: pankreas sa len hľadí, netlačí sa.

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk

https://yaspis.sk/?q=04-05-reflexna-terapia