en-reflexná terapia lymfa

24/01/2020

Lymfatický a imunitný systém

Hlavnou úlohou lymfatického systému je dodávať do všetkých buniek organizmu potrebné živiny a následne čistiť telo od škodlivín, toxických látok, čiže od všetkého odpadu, ktorý sem nepatrí a je nepotrebný. Zároveň zabezpečuje telu ochranu a obranyschopnosť pred nežiaducimi vplyvmi a látkami, preto je neoddeliteľnou súčasťou imunitného systému. Lymfatický a imunitný systém je celkový obraz našej cesty životom.

Hovorí o tom, čím ju vyživujeme, či sa v nej nachádza viac toho, čo nám pomáha, čo nás povzbudzuje, čo nás smeruje ku Svetlu, alebo to, čo nás brzdí, škodí nám a bráni nášmu duchovnému rozvoju. Predstavuje aj to, ako sa vieme chrániť pred nežiaducimi vplyvmi okolia, aká je naša obranyschopnosť.

Tieto systémy môžeme rozdeliť do dvoch častí:

1. Lymfatické cesty

- sú to cievy, v ktorých preteká lymfa (miazga), ktorej úlohou je dodávať každej bunke živiny, odvádzať škodliviny, nepotrebné látky, toxíny preč z tela. Je to celkový tok nášho života, našej každodennej cesty, ktorá by mala byť plná lásky voči všetkému a všetkým, plná čistoty a dobroty, predstavujúca radosť z každej maličkosti, smerujúca nahor ku Svetielku a správnemu chodu lymfatického systému, to je správna výživa pre nás. Keď znečistíme svoju cestu nesprávnym jednaním, postojom, napríklad hnevom, závisťou, honbou za majetkom, neúprimnosťou, zlobou, smútkom, stresom, obavami, strachom, napätím..., vtedy nastávajú s lymfatickými cestami problémy. Ak je týchto nám škodiacich pohnútok menej a my ich zvládame napraviť a riešiť, cesty sa stíhajú čistiť a bezchybne pretekať, ale ak v našom živote máme viac neduhov, ktoré nechceme riešiť, alebo nevieme, jednoducho nezvládame niektoré situácie správne riešiť a výrazne to negatívne ovplyvňuje náš duchovný rast, začne sa tok lymfy spomaľovať, brzdiť a môžu vzniknúť opuchy.

2. Lymfatické orgány:

a) Centrálne:

  • brzlík (týmus) - je za hrudnou kosťou a má na starosti vývoj a správny chod imunitného systému, obsahuje obranné látky a jeho funkciou je chrániť organizmus pred negatívnymi vplyvmi z okolia, pred chorobami a podobne. Ak je brzlík oslabený, to znamená, že nevieme seba chrániť pred nežiaducimi vplyvmi z okolia, napr. keď niekto na nás nakričí, špatne sa pozrie, stane sa nám nepríjemná situácia, nevieme to spracovať a prijať, začneme sa báť a neveríme si, vtedy sa imunitný systém oslabuje. Najlepšou obrannou látkou je láska a viera vo Všemohúceho, viera v dobro, v to, že sa všetko, čo smeruje ku Svetlu podarí, to je naša ochrana pred všetkým.

b) Periférne:

  • Lymfatické uzliny - všetky toxíny, škodiace a odpadové látky, pretekajúce lymfou sa zadržujú v uzlinách, v ktorých sa prefiltrujú, čistia a ďalej posielajú prečistenú tekutinu do tela. Uzliny musia čistiť všetok náš nesprávny postoj, naše nesprávne konanie, akoby sa niečo v našom živote zauzlilo a nevieme to spracovať a dať do správneho chodu v živote. Ak sa snažíme žiť v Božích zákonoch, potom uzliny pracujú správne, ale ak nastane nejaký problém v našom správaní, doslova sa v našom živote nahromadí toľko nesprávneho pôsobenia, z ktorého sa nevieme vymotať, alebo nechceme to vyriešiť, až môže dôjsť k zdúreniu, alebo k zápalu uzlín. Uzliny sú na viacerých miestach v tele, preto ak je s nimi problém, každá časť nám hovorí o niečom inom. Nosné uzliny sú v oblasti čela, akoby sme išli hlavou proti múru, naše riešenie je čelné bez citu, nechceme sa vzdať svojich názorov, ktoré sú nesprávne. Krčné uzliny nám hovoria, že nášmu životu škodí naše otáčanie hlavou sa viac za negatívnymi záležitosťami ako za peknými. Podpažné uzliny, akoby sme neustále chceli všetkých, aj deti, aj dospelých ochraňovať, prichýliť ich pod svoje krídla. Prsná žľaza je materstvom a signalizuje nám nesprávne postoje v materstve, zároveň predstavuje výživu, akoby sme okolie nevyživovali láskou, ale opačne. Brušná dutina, v brušnej dutine je tráviaci systém a hovorí nám o tom, že v živote nevieme niečo stráviť. Slabiny (triesla) sú naším nesprávnym pôsobením v intímnej oblasti, v pôsobení v mužských a ženských cnostiach. Podkolenie je problém v oblasti pokory, keď nevieme prijať niečo, niekoho s pokorou.
  • Slezina - má na starosti obranyschopnosť, je zásobárňou červených krviniek, v nej odumierajú staré a nefunkčné krvinky a má schopnosť ihneď zareagovať na akúkoľvek infekciu, chorobu, poranenie, akékoľvek zmeny v organizme a poslať do tela obnovené krvinky, obranné protilátky a posilniť imunitu. Predstavuje našu schopnosť ako sa vieme brániť a ako vieme reagovať na negatívne podnety z okolia, či vieme reagovať v láskyplnom pôsobení, odhodlaní riešiť všetko v dobrote, je odrazom našej radosti zo života. Ale súčasne sa v nej sústredí aj náš hnev, smútok, naše reakcie, ktoré sú buď také, že nechceme reagovať, sme ticho, utiahnutí, vtedy klesá aj imunita, funkcia sleziny sa oslabuje, alebo reagujeme na podnety príliš popudlivo v zlosti, vtedy je tiež imunita oslabená a slezina preťažená.
  • Mandle - sú v hrdle a ak je s nimi problém, akoby sme nevedeli niečo preglgnúť, potláčame v sebe nesúhlas s niečím, s niekým a bojíme sa to povedať navonok. Ak je to dlhodobé, tak mandle sa môžu zapáliť.

Prajem vám, aby vaším životom pretekala čistota a dobrota, aby ste vedeli seba chrániť a obraňovať láskou v srdci, vierou vo Svetlo a všetky vaše problémy skúste riešiť v láskyplnom pôsobení.

Reflexná terapia

Najprv premasírujeme lymfatický systém hornej polovice tela, body sa nachádzajú na blankách medzi prstami (blanku zoberieme medzi ukazovák a palec a premasírujeme). Dolný lymfatický systémpremasírujeme tak, že prstami krúživými pohybmi prejdeme (akoby sme pošúchali) cez členky a okolo členkov a palcom trením premasírujeme vonkajší okraj päty. Nosnú uzlinu premasírujeme palcom na vonkajšom okraji palca medzi malým a veľkým kĺbom. Z druhej vnútornej strany palca tesne nad blankou je bod mandlí. Podpažné uzliny nájdeme ak je bod ramena na šľape na malíčkovom kĺbe, tak masírujeme okolo tohto kĺbu. Prsná žľaza je tesne pod kĺbom 4. prstu. Krčné uzliny premasírujeme uvoľnením veľkého palcového kĺbu a premasírovaním úseku krčnej chrbtice. Brušnú dutinu uvoľníme striedavým posunom hore-dole kostičiek na nárte chodidle (kostičky uchopíme všetkými štyrmi prstami, okrem palca a posúvame hore-dole susedné kostičky). Triesla premasírujeme na nárte chodidla a to ideme palcom smerom od vonkajšieho členka k vnútornému. Potom masírujeme oblasť kolena, ktorá sa nachádza tesne pod hrbolčekom z vonkajšej strany chodidla. Brzlík, nájdeme si na šľape koniec kostičky 2. prstu a na tento kĺbik dohora smerom k prstu silno zatlačíme, tým posilníme imunitu. Všetky body, ktoré sme doteraz spomenuli masírujeme na oboch chodidlách. Slezina, keď chceme zvýšiť obranyschopnosť zatlačíme 15x (akoby sme zazvonili), avšak maximálne 3x denne, tento bod sa nachádza iba na ľavej šľape - na vonkajšej hrane chodidla ideme od hrbolčeka 1 cm dohora smerom k prstom a potom zájdeme 1 cm do vnútra šľapy a zazvoníme palcom.

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk

https://www.jaspis.peruno.sk/?q=06-05-reflexna-terapia