en-Pozícia KOBRA

12/10/2020

Bhudžangásana.

Záklonové pozície.

Názov v sanskrite znamená: bhudžanga - had, bhudža - paža, rameno; anga - končatina.
Dôležitá pre zdravý chrbát, malé dieťa začína používať túto pozíciu v 3 mesiacoch.
Východisková pozícia je ľahu na bruchu. Dlane sú umiestnené v úrovni ramien. Zdvíhajte sa najskôr silou chrbtových svalov bez zapojenia rúk. Keď dôjde k zapojeniu rúk tlakom do podložky, pokračujte v zdvíhaní tela hore s lakťami blízko telu do výšky, kedy pupok ešte leží na zemi. Keď sa vraciate späť, pohyb nadol prebieha veľmi pomaly. V prvej fáze môžete ásánu vykonať dynamicky (v rámci rozcvičenia) trikrát za sebou v rytme dychu a pri ďalšom opakovaní ju zaujmite po minimálne 10 cyklov dychu.

Zdravotné benefity:

- Pretiahnutie prednej strany trupu,
- posilnenie chrbtových svalov,
- uvoľnenie chrbtice, ak nie zdravotné obmedzenia,
- rozvoj hrudníka,
- stimulácia trávenia a vylučovania,
- aktivácia oblasti pečene, obličiek, nadobličiek,
- posilnenie sebadôvery, hrdosti,
- rozvoj vnútornej sily.

Kontraindikácie

Problémy s bedrovou časťou chrbtice (predovšetkým lokalizovaný výrez smerujúce vzad),
vysoký krvný tlak,
problémy so zápästiami,
brušnými orgánmi,
tehotenstvo.
Máme tendenciu si jógové pozície uľahčovať. Aj v tejto pozícii sa často stáva, že sa ,,zavesíme" do svojich ramien. Lakte sa dávajú od tela, tie naopak majú byť pri tele. Dokonca sa stáva, že sa vystrú ruky a ramená sú priam pri ušiach.

Ak sa vhodné vykonáva:
bedrová oblasť chrbtice sa natiahne a spevní sa stred tela pomocou dychu.

Ak sa nevhodne vykonávania:

v bedrovej oblasti chrbtice dôjde ku kompresii stavcov (zapadnutie dole do seba a prehnutie)

V skratke zhrnutie:
- aktívne odďaľuj ramená preč od uší
- lopatky ťahaj smerom ku kostrči
- lonová kosť pritlačená na podložke
- lakte ohnuté a vedľa tela
- otváraj hrudník
- nohy pevné na podložke.

Yoga pomáha spevniť telo a hlavne myseľ, vytvoriť harmóniu.