en-Mckenzie metóda

14/11/2022

Mckenzie metóda + cvičenia pre začiatočníkov

O tejto metóde diagnostiky a cvičenia sa dozvie takmer každý, koho potrápia bolesti chrbta. Dnes ide o uznávanú metódu na poli fyzioterapie a riešenia bolestí chrbta a v tomto článku si o nej povieme viac.

Čo je to Mckenzie metóda cvičenia?

Mckenzieho metóda Mechanickej diagnostiky a terapie (MDT) je spôsob manažmentu bolesti a zranení chrbtice a periférií. Fyzioterapeut najskôr pacienta vyšetrí a zistí jeho anamnézu a následne určí diagnózu. Správnosť diagnózy je pre ďalší postup nesmierne dôležitá, pretože od nej sa ďalej odvíjajú cviky, ktoré fyzioterapeut pacienta naučí a ten ich precvičuje v pravidelných intervaloch každý deň doma. Úspešnosť liečby preto závisí od správneho určenia problému, ale takisto poctivého a trpezlivého prístupu pacienta. Ide o prevratnú metódu, ktorá šetrí pacientov čas i peniaze, pretože štatisticky dokáže skrátiť dobu liečenia až o polovicu!

Keďže úspešnosť liečby do veľkej mieri záleží na správnom určení problému, je nutné, aby Mckenzieho metódu vykonával len certifikovaný fyzioterapeut, ktorý si prešiel potrebným školením. Na stránkach Slovenského inštitútu Mckenzieho metódy nájdete zoznam certifikovaných terapeutov.

Odkiaľ pochádza a pre koho je určená?

Mckenzieho metóda vznikla v 50.-tych rokoch minulého storočia na Novom Zélande a v 70.-tych rokoch sa táto teória stala známa aj v Spojených štátoch. Metóda je určená pre každého, kto trpí chronickými alebo akútnymi bolesťami pohybového aparátu, vrátane chrbtice. Pacient si musí byť vedomý, že rovnako ako určenie diagnózy a predpísanie terapie, je dôležitý aj jeho osobný vklad do svojho problému. A to vyhýbaniu sa, aspoň dočasným, pohybom, ktoré mu škodia a precvičovanie predpísaných cvikov. Preto fyzioterapeuti kladú dôraz na vzdelanie pacienta ohľadne problému.

Princípy, na ktorých je založená Mckenzie terapia

Táto terapia je založená na biomechanike pohybu. Čo to zanemný? Sleduje sa rozsah pohybu vo všetkých smeroch a vo všetkých častiach chrbtice. Základom je systematické cvičenie odvíjajúce sa od diagnostiky, ktorého cieľom je odstránenie príčiny bolesti v čo najkratšom čase a tiež už spomínaná aktívna participácia pacienta. Neriešená alebo dlho pretrvávajúca bolesť, môže totiž ľahko prepuknúť až do chronického problému.

Hlavným zámerom metódy je nájsť taký smer pohybu, ktorý pacientovi prináša úľavu a tento jav sa v metóde nazýva fenomén centralizácie. Inak povedané, opakovaním istého pohybu/pohybov dochádza k ústupu bolesti v perifériách (napr. ak bolesť z chrbtice vystreľuje až do nohy, po cvičení sa bolesť centralizuje len v chrbtici). To je dobré znamenie, že je bolesť na ústupe. Ak by naopak došlo k opačnému javu, tzv. periferizácii, čiže po cvičení by sa bolesť z chrbtice rozšírila aj do periférie, tento jav znamená zhoršenie stavu a je nutné liečbu a cviky pozmeniť.

Ako prebieha Mckenzie cvičenie

4 kroky Mckenzieho metódy:

  1. Vyšetrenie: fyzioterapeut zozbiera informácie o pacientovom stave, priebehu bolesti, možnom zranení z námahy alebo z dlhodobého preťažovania, symptómov a ich správania. Následne fyzioterapeut pacienta vyzve, aby urobil určité pohyby alebo pozície, v ktorých si všíma rozsah pohybu a správanie symptómov.
  2. Klasifikácia: na základe vyšetrenia chrbtice a periférií, sa symptómy rozdeľujú na 3 podkategórie: dysfunkčný syndróm, posturálny syndróm a poruchový syndróm. Ak pacient nespadá do žiadnej z 3 kategórií, znamená to, že jeho problém je iného charakteru a liečba Mckenzieho metódou nie je v jeho prípade možná.
  3. Liečba: cieľom liečby je redukcia bolesti, centralizácia symptómov a úplné odstránenie problému.
  4. Prevencia: tento krok je veľmi dôležitý, ak sa pacient chce podobnému problému v budúcnosti vyvarovať. Spočíva vo vzdelaní pacienta o jeho probléme, pravidelnom cvičení a vyvarovaniu sa pohybov, ktoré mu škodia.

Na čo slúži a aké sú jeho účinky

Mckenzieho cvičenie sa veľmi často používa na liečenie vyklenutej (vysunutej) platničky v driekovej časti chrbtice. Samozrejme, spôsob liečby závisí od stupňa poškodenia a smeru vyklenutia platničky. Najčastejšie sa používajú cviky extenčného (predĺženie, záklon) alebo flekčného (predklon) typu. Cviky sa praktizujú len po hranicu bolesti, to znamená pacient ide do takého rozsahu pokiaľ nezačne cítiť bolesť. Následne telo uvoľní a cvik opakuje aspoň 10x v 5 sériach denne.

Príklady cvikov Mckenzie metódou

Jedným z najčastejších cvikov používaných v metóde je záklon na bruchu, alebo už spomínané jogové pozície kobra, sfinga či pes tvárou hore.

Extenčné cviky Mckenzieho metódy:

Ľah na bruchu

Ľahnite si na brucho a hlavu otočte na bok. Už takáto pozícia môže priniesť úľavu spodnému chrbátu. Na chvíľu uvoľnite celé telo a pokojne dýchajte smerom do brucha. Zdvíhanie brucha jemne masíruje a naťahuje spodnú chrbticu.

Sfinga

Ľahnite si na brucho a lakte položte pod ramená, dlane sú natiahnuté vpredu. Lakeť zviera 90-stupňový uhol a pohľad smeruje medzi dlane. V pozícii uvoľnite všetky svaly a zotrvajte v nej po dobu 4 sekúnd. Následne uvoľnite a zopakujte ešte 9 krát. Zdvíhajte sa vždy len do bodu na hranici bolesti. Tento cvik pomáha vyklenutej platničke vrátiť sa naspäť, čím sa uvoľňuje tlak na okolité nervy.

Vysoká kobra

Postupne sa zo sfingy môže stať vysoká kobra, alebo pes tvárou hore, kedy sa pacient oprie o zem dlaňami a zdvihne sa do vyššieho záklonu.

Záklon v stoji

V prípade, že nemáte možnosť si pri záklone ľahnúť na brucho, môžete ho urobiť aj v stoji. Dlane položte na kríže, prsty otočte smerom dole. Potiahnite kostrč mierne smerom dole a zvidhnite hrudnú kosť smerom hore. Pohľad smeruje na strop.

Flekčné cviky cviky Mckenzieho metódy:

Flexia v ľahu na chrbáte

Ľahnite si na chrbát a s výdychom a s pokrčenými kolenami si pritiahnite obe nohy k bruchu. Podrčte pár sekún a uvoľnite na zem. Zopakujte aspoň 10 krát.

Predklon na stoličke

Sadnite si na stoličku (ideálne bez koliesok), asi do polovice sedadla. Predkloňte sa tak, že brucho položíte na stehná a uvoľníte hlavu aj ruky.

Predklon v stoji

Postavte sa s vystretými kolenami a predkloňte sa niekoľko krát. Nerobte si starosti ,ak sa ruky nedotknú chodidiel, časom sa rozsah pohybu zväčší.

O autorovi Mckenzie metódy - Robin Anthony Mckenzie

Vznik metódy je výsledok šťastnej náhody. V roku 1956 si jeden Mckenzieho pacient s bolesťou na pravej strane driekovej chrbtice, ktorá vystreľovala do sedacieho svalu a nohy, omylom ľahol na brucho, na polohovateľný stôl, ktorý zostal po predošlom pacientovi vo vrchnej časti vyvýšený. Pacient bol niekoľko minút v záklonovej pozícií na bruchu (v joge tejto polohe zodpovedá napríklad kobra, sfinga, či pes tvárou hore), čo sa dovtedy považovalo za jednu z najhorších polôh pre pacientov s takýmto problémom. Na Mckenzieho prekvapenie a zdesenie zároveň, pacient referoval radikálne zlepšenie svojho stavu. Bolesť z nohy sa vytratila úplne a z pravej časti driekovej chrbtice sa presunula do stredu (fenomén centralizácie). Pacientov stav sa odvtedy už len zlepšoval. To primälo Mckenzieho ďalej skúmať a testovať, až zo svojích zistení vytvoril Mackenzieho metódu MDT® (Mechanickej diagnostiky a terapie) a neskôr založil Inštitút, ktorý má dnes už mnoho pobočiek aj po celom svete. Za svoju prácu si vyslúžil mnoho medicínskych ocenení a jeho práca sa považuje za jednu z najprevratnejších v oblasti manažmentu bolesti chrbta.

Robin Anthony Mckenzie sa narodil v roku 1931 na Novom Zélande, kde vyštudoval a žil až do svojej smrti v roku 2013.