en-Jednoduchý článok

22/05/2018

Sedem Duchovných Zákonov Úspech

IV. Zákon ,,najmenšieho úsilia"

Inteligencia Prírody funguje s nenásilnou ľahkosťou....

bezstarostne, harmonicky a láskyplne.

Stotožnili by sme sa s prúdom harmónie, radosti a lásky, dosahujeme úspechu a šťastia ľahko a bez úsilia.

,,Integrálna bytosť vie, než by musela niekam chodiť, vidí, než by sa musela dívať a dosahuje veci, než by čokoľvek musela robiť." Lao - c´

Tento štvrtý zákon sa zakladá na tom , že inteligencia Prírody funguje s nenásilnou ľahkosťou uvoľnenou bezstarostnosťou. Je to princíp nulového odporu. Patrí sem zákon harmónie a lásky. Keď sa ho naučíme od prírody, ľahko sa nám podaria naplniť všetky svoje priania.

Keď sa pozrieme, ako funguje príroda, zistíme , že vydáva minimálne úsilie. Tráva sa nepokúša rásť, proste rastie. Ryby sa nepokúšajú plávať, plávajú. Kvety neskúšajú rozkvitnúť, ale kvitnú. Zem sa nepokúša rotovať okolo svojej osy, ale jej prirodzenosť je rotovanie a obrovskou rýchlosťou pláva priestorom. Slnko svieti, hviezdy žiaria a blikajú. Malé deti sú v stave blaženosti, to je ich prirodzený stav. A ľudskou prirodzenosťou je prenášať sny do materiálnej podoby a robiť to ľahko bez úsilia.

Vo védach, v indickej filozofii je to vyjadrené ,, rob menej a dosiahneš viac". Je to len záblesk myšlienky, či nápad a jeho zhromaždenie sa dostaví bez akéhokoľvek úsilia. Zákon najmenšieho úsilia.

Príroda funguje bez úsilia, spontánne.

Najmenšie úsilie vykonáme cez činy motivované láskou, lebo príroda drží pohromade energiou lásky. Ak sa niekto snaží získať moc a kontrolu nad ostatnými ľuďmi, stráca energiu. Tešiť sa z prítomného okamžiku. Ak sú činy motivované láskou , ku stratám nedochádza. Keď svoju energiu uvoľníte, môžete ju presmerovať a využiť k tvorbe čohokoľvek, čo želáte. Ak sa stane vaším vnútorným bodom duch, stanete sa imúnni voči kritike a prestanete sa báť výziev, splyniete so silou lásky.

Tri veci, ktoré môžete urobiť, aby ste dosiahli princíp ,, rob menej a dosiahneš viac".

Prvá zložka je prijímanie. ,,Prijímam dnes všetkých ľudí, situácie, podmienky a príhody tak, ako sú." Znamená to, že každý okamžik je presne taký, ako má byť, pretože i vesmír je taký, ako má byť. Dnes nebudem proti vesmíru bojovať a tak nebudem bojovať s daným okamžikom. Prijímam veci také aké sú, nie také, aké by som si želal.

Ak cítite, že vás niekto zraňuje alebo rozčuľuje, nereagujte na dotyčnú osobu, len si všimnite svoje pocity na dotyčnú osobu či situáciu. Sú to vaše pocity, nikoho iného a za pocity nemôže nikto iný. Svoje pocity môžete zmeniť len vy sami.

A tu prichádza druhá zložka a to zodpovednosť. Zodpovednosť znamená neviniť nikoho a nič za situáciu, v ktorej sa nachádzame a to ani seba nie. Keď máme túto znalosť môžeme využiť k pretransformovanie súčasného okamžiku v lepšiu situáciu.

Tretia zložka je popretie nutnosti obrany. Vy ste sa dostali to takej situácii, že nepotrebujete presviedčať ostatných o svojej pravde a o svojich názoroch. Upustite úplne o obhajovaní svojich stanovísk. Ak nemáte, čo brániť, nedávajte príčinu k žiadnemu sporu. ,,Minulosť je históriou, budúcnosť je tajomstvom a tento okamžik je dar."

Užívaj si prítomnosť a stotožni sa s ňou. Ako náhle začne zažívať toto duchovné povznesenie vo svojom živote, stane sa vám tento stav prirodzeným. Odhodíte bremeno obrany, odporu a ubližovania, budete prežívať neutíchajúcu radosť.

Praktické uplatnenie zákona ,,NAJMENŠIEHO ÚSILIA"

  1. Budem cvičiť Prijímanie. Dnes prijímam ľudí, situácie, podmienky a všetko, čo sa stane, také, aké sú. Budem si vedomí toho, že tento okamžik je takýto, aký má byť, lebo i celý vesmír je taký, aký má byť. Budem prijímať súčasný okamžik. Moje prijatie je úplne a dokonalé. Prijímam veci také, aké v tejto chvíli sú.
  2. Tým, že prijímam veci také, aké sú prevezmem Zodpovednosť za svoju situáciu a za všetky udalosti, ktoré sa mi javia ako problém. Som si vedomí, toho že prijatie zodpovednosti znamená nikoho a nič neobviňovať z danej situácie, ani seba. Som si vedomí, že každý problém je skrytou príležitosťou a že len bdelá pozornosť voči týmto príležitostiam mi umožní daného momentu využiť a premeniť ho v niečo užitočné.
  3. Moje vedomie dnes bude zotrvávať v stave Zrieknutia sa obrany. Vzdávam sa potreby obhajovať sa a brániť svoje stanoviská. Nebudem pociťovať žiadnu potrebu presvedčovať ostatných, aby prijali moje názory. Zostanem otvorený voči všetkým stanoviskám a nebudem striktne trvať na svojom stanovisku.

ZDROJ: Deepak Chopra Sedem Duchovných Zákonov Úspech