en-Atisha meditation

17/02/2021

Meditácia srdca podľa Atishu

"Precvičujte sa v zjednocovaní, dávaní a súčasne aj v prijímaní. A čiňte to ovládnutím dychu."

ATISHA meditácia SRDCA
Počas celej meditácie si v srdci pri vydychovní vydychuješ najväčšiu lásku akú len môžeš dať.
1. časť - lásku vysielaš k sebe 5 min
2. časť - lásku vysielaš všetkým tvojim blízkym, ktorých si v živote stretol. 15 min
3. časť - blaženosť - lásku, všetko šťastie v tebe vysielaš celému svetu,. 15 min
4. časť - relaxácia v tichu. 15 min

Atisha

Atisha povedal, že je treba začať súcitom.Používal metódu, a údajne je to jedna z jeho najlepších metód, že pri nádychu vedome vdychoval všetko utrpenie všetkých ľudí celého sveta - i utrpenie minulosti, aj prítomnosti, aj budúcnosti. Všetku temnotu, všetko negatívne vdychujeme dovnútra. Potom to vnímame srdcom.

Pri výdychu vydychujeme všetku RADOSŤ, ktorú máme, BLAŽENOSŤ, ŠŤASTIE. Vydychovaním sa vlievame do EXISTENCIE. Toto je metóda súcitu. Vypijeme všetko utrpenie a vylejeme von BLAŽENOSŤ. V okamihu, ako do seba vtiahneme utrpenie, už prestáva byť utrpením. Srdce OKAMŽITE pretvorí energiu, je to transformujúca sila. Akonáhle pochopíme, akú veľkú silu srdce má, budeme chcieť tento zázrak robiť znovu a znovu... Je to jedna z najúžasnejších metód a prináša okamžité výsledky.

Môj postreh/dodatok: Treba tak činiť, keď sme sami plní blaženosti, lásky, duchovnej i fyzickej hojnosti (pre každého individuálny pojem - nie vždy trvalo udržateľný stav), aby sa niečo v nás zbytočne neidentifikovalo s vonkajším vnemom utrpenia, bolesti či smútku. Nemusí byť jednoduché to ustáť. Ale ak raz zacítite, aké krásne svetlo pri výdychu vychádza, namotáte sa

ATISHA (atíša) (982-1054): Veľký indický duchovný učiteľ a mysliteľ. Autor textu Lampa na cestu k osvieteniu. Posledné roky života strávil v Tibete prekladom duchovných textov. Veľký priaznivec Budhizmu.

NAMASTE

Zdroj: OSHO