reflexná terapia vodnár, blíženec, váhy

06.03.2019

Vodnár - holenná kosť

Vodnár má na starosti lýtkovú oblasť, v ktorej do popredia vystupuje holenná kosť. Holenná kosť predstavuje náš holý život, našu podstatu, čo dávame do popredia, ako žijeme, o čo sa snažíme v živote.

Predstavuje to, čo nám ostáva, keď zostaneme "holí" bez ničoho, pri odmyslení si všetkého hmotného. Čo nám zostane? Predsa naša viera, v čo veríme.

Táto kosť je bližšie k zemi, po ktorej každý deň chodíme, čo znamená, že v symbolike sa týka viac nášho každodenného života, čo je naším cieľom, s čím sa spájame v každom momente, čo je pre nás podstatné pri každej situácii, kam smerujú naše myšlienky, naše slová a naše činy. Pravá podstata vychádza z viery v Najvyššieho, z viery v Jeho zákony, pretože len táto viera nás môže posilniť, podržať vo všetkých situáciách, aj v tých najbezbrannejších, pri ktorých sa skutočne cítime ako holí, akoby sme nič nemali, akoby sme stratili všetko. Ale my máme oveľa viac - vieru nahor, v Svetlo, ktoré nám dáva nádej a riešenia, že pri snahe a v dôvere ku Svetlu nemáme čo stratiť, len získať, lebo to je naša pravá cesta v živote. Holenná kosť je spojenie so Svetlom, vychádzajúce zo žitia naplneného láskou, radosťou, čistotou a dobrotou. Predstavuje naše myšlienky, slová a činy, ktoré by sa mali takto zachvievať pri akejkoľvek situácii, pri každom probléme, by sme sa mali snažiť si udržať spojenie so Svetielkom a pristupovať ku všetkému, ku všetkým s láskou, s dobrotou a úctou, s úmyslom pomôcť, tak ako je to správne smerom ku Svetielku.

Ak sa toto spojenie so Svetlom naruší, tak vtedy nás začína bolieť holenná kosť, ktorá nám signalizuje, že v našom živote konáme niečo nesprávne, čo nie je v zmysle Zákonov Božích. V našej podstate niečo chýba (môže to byť, že prestávame veriť sebe, niekomu..., chýba nám v živote láska a dobrota). Táto Vodnárova oblasť býva veľmi citlivá, pretože keď pochybíme v tom najhlavnejšom, v ceste ku Svetlu, je to veľmi bolestivé, ale ku pomoci. Je potrebné, aby sme sa pozreli na svoj život a zanalyzovali, či skutočne robíme všetko tak, ako to je v zmysle Zákonov, či skutočne je náš život naplnený láskou, dôverou a dobrotou, ak nie, treba to čo najskôr napraviť.

Keď chceme, aby sa naša holenná kosť dala do poriadku, skúsme viac do všetkého, čo činíme vniesť lásku, krásu a dobrotu, chcenie ísť správnou cestou.

Pri riešení problémov holennej kosti treba ešte dať do poriadku ďalšie dve znamenia, ktoré sa navzájom s Vodnárom ovplyvňujú. Nachádzajú sa spolu s Vodnárom v trigóne podľa programu "Nové Hodiny Slovenov" a to znamenie Blíženci, ktoré ovláda ruky a pľúca a Váhy obličky a močové cesty.

Blíženci - ovládajú ruky, a práve rukami môžeme dávať a sprostredkovávať lásku, dobrotu, o ktorej sme hovorili pri Vodnárovi. Pri všetkom, čo robíme, čo tvoríme, používame ruky, a v tomto všetkom sa má odzrkadľovať naša láska, naša viera. Ruky predstavujú aj branie, čiže odkiaľ berieme silu, ktorú chceme použiť na dávanie, či táto sila a všetky naše inšpirácie sú zo Svetla a ku pomoci. Preto snažme sa, aby výsledok našej tvorivosti sa vždy zachvieval v láske a kráse, aby sme na prvé miesto dali dávanie a až potom branie. Súčasťou rúk sú aj ramená, ktoré predstavujú to, čo na nich nosíme, to, čo vyzdvihujeme vo svojom živote. Buď sú ramená uvoľnené, keď správne žijeme podľa Zákonov, alebo sú zaťažené, keď si na ne ukladáme a neriešime priebežne naše starosti, vtedy nemôžeme voľne pozdvihnúť svoje ruky ku Svetlu. Ramená sú v poriadku vtedy, keď naša viera neupadá, naša láska a radosť sa nestráca. Blokované rameno je vlastne naším blokovaním v tvorivosti a v dávaní. Ďalšou časťou rúk sú lakte, ktorých bolesť znamená, že si bezohľadne lakťami chceme vytvoriť priestor pre seba, akoby sme sa prebíjali v živote bez lásky a skutočnej viery.

K tomuto znameniu patria aj pľúca, ktoré sú tiež symbolom dávania a brania vo vzťahu k druhým ľuďom, vo vzťahu k niečomu, k sebe samému. Predstavujú, či skutočne dávame zo seba ostatným ochotne a láskavo, či sa im snažíme sprostredkovávať Svetielko, robiť im radosť, pomáhať im. Ďalej ako dodržujeme zákon vyrovnania, čo znamená, koľko dáme, toľko prijmeme, a či je to aj v zmysle Zákonov. Ak pľúca chorľavejú, alebo nás začne dusiť, znamená to, že naše dávanie voči ostatným nie je v láske a čistote, a preto si to aj berieme dovnútra, začne nás to dusiť, prípadne dusíme my niekoho, alebo nedodržujeme zákon vyrovnania.

Váhy majú na starosti obličky a močové cesty. Obličky nám hovoria o našich citoch, o našom prežívaní vo vzťahu k druhým, ale aj vo vzťahu k sebe samému. Ak vieme žiť v láske, v Božích Zákonoch, potom naše city, naše prežívania sú v harmónii. Ale ak nastáva nepochopenie zákonitostí, alebo neochota prijať a riešiť situácie v našom živote, nastáva trápenie, to znamená, že vo vzťahu k niekomu, alebo k niečomu nám chýbala láska, neriešili sme to v zmysle Zákonov, neudržali sme svoje city v čistote. Vtedy sú obličky v neporiadku. Odrážajú, ako narábame so svojimi citmi, či nimi pomáhame, alebo ubližujeme. Močové cesty nám symbolizujú našu spokojnosť, alebo nespokojnosť s tým, čo z nás vychádza, čo prepúšťame zo svojho vnútra. Ak máme všetko spracované, snažíme sa pôsobiť vo Svetielku, v láske, tak potom z nás vyžaruje spokojnosť, ale ak sa nám tak nedarí pôsobiť, potom vzniká naša nespokojnosť z toho, ako sa prejavujeme navonok. A vtedy nastáva problém s močovými cestami.

Ak v našom živote bude podstatou láska, život podľa Božích Zákonov, viera nahor a to prenesieme do svojej tvorivosti, do svojho dávania a brania a budeme to používať všade vo vzťahu k nášmu okoliu, v našom prežívaní, potom bude naša holenná kosť v poriadku.

Pri reflexnej terapii začneme najprv holennou kosťou, aby sme sa mohli pekne napojiť na svetielko. Holenná kosť nemá presný bod na chodidle. Platí tu pravidlo podobnosti - keď vystriete ruku a dlaň položíte na stôl, zistíte, že má podobný tvar ako noha. Preto, keď máme problém s holennou kosťou, alebo s celou lýtkovou oblasťou, treba masírovať časť na ruke medzi lakťom a zápästím. Ak nás bolí holenná kosť, masírujeme si kosť na ruke z vnútornej strany, pričom nejde o klasickú masáž, ale túto kosť ako keby sme postupne zdola nahor stláčali palcom po bodoch.

Toto svetielko sa pokúsime preniesť do nášho tvorenia, aby sme vedeli v láske dávať a brať. Nájdeme si bod ramena, ktorý sa nachádza na malíčkovom kĺbe, podobne ako sme v minulom čísle uvoľňovali krčnú chrbticu, teraz budeme uvoľňovať rameno a to tak, že chytíme nohu nad hrbolčekom a krúžime malíčkom raz na jednu, raz na druhú stranu. Po uvoľnení môžeme premasírovať palcom bod na malíčkovom kĺbe. Ďalej premasírujeme bod lakťa, nachádzajúci sa nad hrbolčekom smerom k malíčku (tento bod sa nachádza z boku malíčkovej kosti). Nakoniec premasírujeme palcom celú ruku (je to časť malíčkovej kosti od bodu ramena po bod lakťa, opäť masírujeme túto kosť z boku). Môžeme tu použiť aj pravidlo podobnosti, čo znamená, že to isté miesto na ruke, môžeme nájsť aj na nohe a na nohe to miesto masírujeme stláčaním postupne po bodoch. Ešte nám zostávajú pľúca, ktoré sú na ploche nártu chodidla asi od časti, kde je hrbolček až po začiatok prstov. Túto plochu masírujeme tak, akoby sme palcami krúživými pohybmi nahŕňali z celej plochy smerom cez priedušnicu k prstom von.


Mnohí ľudia ani nevedia, čo to vlastne reflexná masáž je. Existuje už tisícročia a ľudia si ňou pomáhali pri rôznych zdravotných, ale aj psychických problémoch. Nejde len o bežnú masáž, preto by bolo lepšie ju nazvať reflexná terapia. Táto masáž sa vykonáva na rôznych častiach tela, napr. tvár, uši, brucho, ruky, chodidlá. Najúčinnejšia je práve na chodidlách. Ako som na začiatku spomenula, táto masáž je vlastne terapiou.

Aby sme vo vzťahu k druhým vedeli tiež pôsobiť v láske, aby sa to odrazilo v našom prežívaní a v našej spokojnosti so sebou, tak teraz budeme pôsobiť na obličky. Tie sa nachádzajú v jamke asi v strede šľapy, masírujeme tento bod palcom smerom od päty k prstom. Potom prejdeme zopárkrát šikmo dole po močovode, až sa dostaneme k močovému mechúru, ktorý premasírujeme krúživým pohybom (močový mechúr je tesne nad pätou z vnútornej strany chodidla mierne zboku).


Mnohí ľudia ani nevedia, čo to vlastne reflexná masáž je. Existuje už tisícročia a ľudia si ňou pomáhali pri rôznych zdravotných, ale aj psychických problémoch. Nejde len o bežnú masáž, preto by bolo lepšie ju nazvať reflexná terapia. Táto masáž sa vykonáva na rôznych častiach tela, napr. tvár, uši, brucho, ruky, chodidlá. Najúčinnejšia je práve na chodidlách. Ako som na začiatku spomenula, táto masáž je vlastne terapiou.

Ešte pár slov o tom, čo je to reflexná masáž.

Mnohí ľudia ani nevedia, čo to vlastne reflexná masáž je. Existuje už tisícročia a ľudia si ňou pomáhali pri rôznych zdravotných, ale aj psychických problémoch. Nejde len o bežnú masáž, preto by bolo lepšie ju nazvať reflexná terapia. Táto masáž sa vykonáva na rôznych častiach tela, napr. tvár, uši, brucho, ruky, chodidlá. Najúčinnejšia je práve na chodidlách. Ako som na začiatku spomenula, táto masáž je vlastne terapiou.

V prvom rade slúži na diagnostikovanie. Na chodidlách je zobrazené celé naše telo, sú tam konkrétne body, ktoré prislúchajú konkrétnemu miestu na tele. To znamená, že akákoľvek zmena na pokožke, akékoľvek odchýlky v kostre chodidla nám signalizujú, že nie je niečo v tele v poriadku. Ak niečo nepracuje správne v organizme, môže sa to prejaviť bolesťou, svrbením, pálením a to na určitom mieste na chodidle, čo nám tiež ukazuje na nedostatky v tele. Ak poznáme celé chodidlo a ovládame všetky body, potom krásne môžeme diagnostikovať a určiť čo máme v neporiadku.

Keď vieme určiť na chodidle, že je v tele problém s nejakým orgánom, potom sa nám ľahšie hľadá duchovná príčina, čiže prečo tento problém vznikol.

K tomuto riešeniu nám môže pomôcť samotná reflexná terapia (samotná masáž) chodidiel. Má svoju postupnosť, svoje hmaty, ktoré priaznivo ovplyvňujú celý pohybový systém ( či už celú chrbticu, kĺby, kosti...), upravujú činnosť vnútorných systémov a ich orgánov (nervový systém, hormonálny, tráviaci, lymfatický,...). Masírovaním jednotlivých bodov na chodidle prekrvujeme a uvoľňujeme v celom tele časť, čo prislúcha danému bodu. Počas masáže môžeme hľadať citlivé miesta, môžeme nájsť isté súvislosti medzi orgánmi a samozrejme postupne sa môžeme dopátrať aj duchovnej príčiny, prečo vznikli tieto problémy. Reflexnou masážou sa liečia orgány v tele, pričom výhodou je, že do tela nemusíme dávať žiadnu chémiu, a keď spoznáme aj príčinu, potom naše telíčko je zdravšie. Touto masážou nastáva lepšie prekrvenie organizmu, lepšie prebieha látková výmena, rýchlejšie sa z tela dostávajú toxíny, lepšie pracujú orgány, pomocou istých bodov sa dá poskytnúť aj prvá pomoc... Ak potrebuje človek, možno ho masážou ukľudniť, alebo opačne povzbudiť, veľmi dobre vplýva na psychický stav človeka a môže sa prevádzať aj preventívne, aby sme telíčko a dušičku udržali v zdraví a v poriadku.

Preto terapia, lebo je to celý proces od diagnostiky, cez liečenie až k hľadaniu duchovnej príčiny.

Avšak reflexná masáž je len pomocnou paličkou, až keď vyriešime príčinu ochorenia, alebo bolesti, až vtedy môžeme byť skutočné zdraví aj na tele, aj na duchu.

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk

https://www.jaspis.peruno.sk/?q=02-08-01-reflexna-terapia