en-Panvové dno II.

30/05/2018
Ženskosť ženy spočíva v starostlivosti o panvové dno, o pevnosť svalov v panve. Týmto svalom sa hovorí aj svaly lásky. Obzvlášť je dôležitá pevnosť svalov u žien. Zoskupenie svalov je tvorené troma vrstvami svalov, ktoré držia celé vnútro. Najhlbšia vrstva vedie od prednej časti ku kostrči a krížovej kosti.
Prostredná vrstva vedie v prednej časti panvy medzi sedacími kosťami.
Posledná vrstva je sval perineatálny a sval v tvare osmičky.
Svalové vlákna sa tak vzájomne krížia a tvoria pevné a elastické panvové dno.
Cez panvové dno máme mnoho zážitkov v telesnej, emocionálnej a aj energetickej rovine.
Všetko je úzko prepojené a vzájomne a výrazne sa ovplyvňujú.

Jedným z dobrých cvikov je cvik z jogy most.

Počiatočná poloha je v ľahu na chrbte. Nohy pokrčte v kolenách zhruba v pravom uhle. Ruky si položte vedľa tela, pričom dlane opierajte o podložku. Následne zdvíhajte zadoček, bedrá, lopatky, kým nie je trup v rovine so stehnami. V tejto polohe vydržte tri sekundy a potom klesajte späť na podložku. Pohyb zastavte niekoľko centimetrov nad ňou a pokračujte ďalším opakovaním.