en-Opakovacie lekcie

11/07/2021
PRIHLÁŠKA: https://www.mirunka.sk/opakovacie-hodiny-hormon-yoga/

začíname 9. januára 2023

  • PO: 9.16.23.30. január 6. február 2023 od 17,30
  • ST: 11.18.25. január 1.8. február /2023 od 17,30
  • PI: 13.20.27. január 3.10. február /2023 od 17,30