en-Hypofýza

01/02/2019

Hypofýza, je oválny útvar, ktorý je uložený v lebke. Má približne 1 cm a váži približne 0,6 g. V hypofýze sa tvorí najväčší počet hormónov. Tieto hormóny potom ovplyvňujú tvorbu hormónov ostatných žliaz.

Hypofýza je sčasti súčasť nervstva, že vy­stupuje zo spodiny mozgu a visí z nej na tenkej stopke. Pridajme niekoľko ďalších údajov. Hypofýza má vajcovitý tvar, je veľká ako menšia čerešňa a leží v kostenom lôžku, ktoré tvorí stredná časť krídlovej kosti. Krídlová kosť je súčasť lebečnej spodiny a lôžko v jej strede, v ktorom leží hypofýza, nazýva sa tureckým sedlom, čiže že je to vyhĺbeninka v kosti, ktorá hypofýzu zo všetkých strán chráni.

Hypofýza má dve časti. Môžeme ich rozoznať aj podľa zloženia, aj podľa funkcie. Časť, ktorá bezprostredne súvisí s mozgom, je ner­vová časť. Vzdialenejšia polovica má výraznejšiu žľazovú štruktúru a jej bunky, keby sme sa na ne pozerali pod mikroskopom, majú rozličný tvar, z čoho sa dá usúdiť, že aj ich funkcia je rôzna. Táto časť sa vytvorila z hornej časti tráviacich orgánov počas vývoja zá­rodku vydutím dohora. Obidve polovice sú z funkčného hľadiska úplne odlišné. Nervová časť hypofýzy produkuje dva hormóny. Pretože nemá typickú žľazovú štruktúru, tvrdí sa, že hormóny sú vlastne výlučky nervových vláken, ktoré sú v tejto časti hypofýzy bohato rozvet­vené.

Čiže sa skladá z dvoch lalokov - predného a zadného, ktoré sú od seba funkčne a štruktúrne rozdielne.

Predný lalok (adenohypofýza) vylučuje tieto hormóny - rastový hormón, prolaktín, adrenokortikotropný hormón, tyreotropný hormón, gonadotropný hormón. Zvýšená produkcia hypofýzy v mladosti spôsobuje gigantizmus a v dospelosti vedie k rastu končatín. Naopak, znížená produkcia spôsobuje zakrpatenosť (nanizmus).

Zadný lalok hypofýzy (neurohypofýza) vylučuje dva hormóny - ADH (antidiuretický hormón), ktorý ovplyvňuje priepustnosť vody. Keď má teda organizmus nedostatok vody, vylučuje sa ho viac. Druhým hormónom je oxytocín, ktorý pôsobí na hladké svalstvo maternice, t. j. vyvoláva sťahy maternice pri pôrode, a na hladké svalstvo vo vývodoch mliečnej žľazy, t. j. vystrekovanie mlieka do vývodov, čo je dôležité pri dojčení.

Hypofýza spolu so štítnou žľazou, prištítnymi telieskami, podžalúdkovou žľazou, nadobličkami, vaječníkmi a semenníkmi tvorí základ hormonálnej sústavy.

zdroj:

https://fpv.uniza.sk/orgpoz/telo/ludske_telo/clanky/hypofyza.html

https://www.zdravieportal.sk/co-je-hypofyza/